Leergang 2024-2025

Leergang 2024-2025

Leergang voor katholieke kerkvernieuwers

Bouwen aan de toekomst van de kerk

“Ik nodig iedereen uit om durvend en creatief te zijn bij het noodzakelijke herdenken van de doelstellingen, de structuren, de stijl en de methoden van de evangelisatie binnen de eigen gemeenschappen” aldus paus Franciscus.

Voor deze creatieve durvers en doeners in de rooms-katholieke kerk biedt Space for Grace een speciale leergang aan van twee maal vier modules.

In de eerste vier bijeenkomsten ontdekken enthousiaste bouwers-aan-de-basis de kernthema’s van de katholieke leer en passen die toe op projecten en experimenten uit de praktijk.

Wat kun je verwachten:

  • Een gezamenlijke lunch
  • Ontmoeting met andere durvers en doeners
  • Verdiepend verhaal van een expert
  • Verhalen uit de praktijk
  • Uitwisseling
  • Theorie ontmoet praktijk
  • Afsluitende viering

De leergang wordt georganiseerd vanuit het Huis van Dominicus door Erik Borgman, Hermen van Dorp, Janneke van Zelst en Laetitia van der Lans.

Programma leergang 2024 – 2025 Zoveel toekomst

Module 1: Zoveel toekomst: een vernieuwende kerk & boekpresentatie


Vrijdag 18 oktober 2024, Huis van Dominicus, Utrecht

Wat betekent het om bij te dragen aan de vernieuwing van de katholieke kerk? Het Tweede Vaticaans Concilie noemt de kerk ’teken en instrument van de innige vereniging met God en de eenheid van heel het menselijk geslacht’. Dat klinkt mooi maar wat betekent dat in de praktijk? En wat betekent het dat de kerk niet ons project is, maar het effect van Gods verlangen om bij de wereld te zijn.

Professor Erik Borgman verbindt deze theologie met de dagelijkse praktijk.

We laten ons ook inspireren door de jarenlange ervaringen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) met pioniersprojecten in de lokale geloofsgemeenschappen.

Vanuit de praktijk vertelt het Rotterdamse project ‘Op zoek naar vitaliteit’ hoe een groepje enthousiaste gelovigen uit verschillende parochies met elkaar op zoek is gegaan naar nieuwe vitaliteit. Door te experimenteren met nieuwe activiteiten groeit het enthousiasme in katholiek Rotterdam en laaien kleine vuurtjes op.  

Indeling van de dag

11.00-12.15   Welkom
Prof. Erik Borgman: Kerk als teken en instrument van God en mensen
Spreker vanuit de PKN: Inspiratie van protestantse pioniersplekken

12:15-12:45   Viering

12:45-13:15   Gezamenlijke lunch

13:15-15:00   Uit de praktijk: Rotterdams project ‘Op zoek naar vitaliteit’ + gesprek: de Kerk: niet ons project maar Gods verlangen

15:00-16:00   Boekpresentatie Space for Grace: ‘Zoveel toekomst’ over innovatie in 10 Vlaamse en 10 Nederlandse geloofsgemeenschappen.  

16:00-17:00   Feestelijk samenzijn bij een hapje en een drankje


Module 2: Zoveel toekomst – een dienende kerk

Vrijdag 13 december 2024 van 12:00-16:00 uur,
locatie volgt

Wat het is het verschil tussen diaconale kerkelijke activiteiten en sociaal werk? De kerk heeft een sociale zending, maar wat maakt die zending kerkelijk en waaraan merk je dat?

We laten ons inspireren door het verhaal van de gemeenschappen van Sant’Egidio waar vriendschap met de armen en de mensen van de straat voorop staat in hun kerk-zijn. En we horen de ervaringen van diaconale Space for Grace-projecten.


Module 3: Zoveel toekomst – een vierende kerk

Vrijdagmiddag 7 maart 2025 van 12:00-16:00 uur,
locatie volgt

Ontdek de diepe rijkdom van liturgie, op weg gaan en thuiskomen.

In de liturgie ontvangt de gelovige gemeenschap steeds opnieuw wat zij is: teken en instrument. Welke vormen van liturgie zijn er om te vieren dat we als kerkgemeenschap lichaam van Christus zijn? Wat vieren we? Onszelf, ons samenzijn of meer?

We laten ons inspireren door deskundigen in de liturgie en verkennen aansprekende voorbeelden uit de praktijk.


Module 4: Zoveel toekomst – een multiculturele kerk

Vrijdagmiddag 13 juni 2025 van 12:00-16:00 uur,
locatie volgt

De Rooms-Katholieke Kerk is een wereldkerk en daarom cultureel en etnisch divers. De apostel Paulus wees al op de verschillende ledematen van het ene lichaam. Ook in ons eigen land kent de RK-Kerk verschillende kleuren en gezichten. Hoe kan deze diversiteit een kracht worden voor alle parochies?

We laten ons inspireren door theologische denkers, internationale gemeenschappen en door projecten die de diversiteit versterken.


Voor wie

De bijeenkomsten zijn voor iedereen die gevoed wil worden met kennis vanuit de katholieke leer en die wil meebouwen aan de vernieuwing en de toekomst van de Kerk.

Deelnemers aan eerdere jaargangen van Space for Grace zijn extra welkom. Laat je voeden en bemoedigen ook als je hobbels op je projectpad tegenkomt. De ervaring vanuit deze projecten is van grote waarde voor andere bouwers, durvers en doeners.

Kom bij voorkeur met twee of drie anderen vanuit je geloofsgemeenschap of project voor een vruchtbare doorwerking op de plek waar je werkt en kerkt, ‘Want waar er twee of drie verenigd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden.’ (Mat.18:20).

Inschrijven

Schrijf je in voor vier modules voor € 30,- totaal per persoon en ontvang bij de eerste bijeenkomst gratis het unieke Space for Graceboek boordevol inspiratie en voorbeelden van projecten uit Nederland en Vlaanderen.
Zijn de kosten een probleem, neem dan even contact op.
(Kun je een keer niet, dan kun je iemand anders in jouw plaats laten gaan).

Schrijf je je in met minimaal drie mensen voor de vier modules, dan betaal je € 25,- per persoon én ontvang je een extra boek voor jouw gemeenschap om de inspiratie te delen.