Publieksdag

Kom naar de Space for Grace Publieksdag!
Vrijdagmiddag 17 juni 2022

Op deze allereerste publieksdag van Space for Grace ontmoet je andere vernieuwers, geïnteresseerden, en oud-deelnemers aan het programma. Je hoort verschillende sprekers over hun ervaring met bijvoorbeeld de missionaire parochie, het oprichten van een leefgemeenschap, het organiseren van programma’s voor jongeren.  

Sprekers die dag zijn o.a.: Erik Borgman ( Huis van Dominicus & Hoogleraar theologie), Brechje Loenen (missionaire Parochie De Goede Herder, Tilburg), Fer van der Reijken ofm (Stadsklooster San Damiano), Pieter Vandecasteele (Porticus), Laetitia van der Lans (De Zalige Zalm).

Voor wie
Het is voor iedereen die bezig is of wil zijn met vernieuwing in katholieke gemeenschappen, van parochie en bisdom, tot congregatie en leefgemeenschap. Het kan nog slechts een pril idee zijn, amper een gedachte of al een jarenlange praktijk. We hebben elkaar nodig om de vlammetjes van vernieuwing aan te wakkeren én ze blijvend te laten branden! Dus wees welkom!

Waarom
Al langer hebben we de wens om deelnemers en initiatieven van de verschillende lichtingen bij elkaar te brengen én ook mensen die misschien wel een initiatief willen starten maar nog niet precies weten hoe en wat. Space for Grace wil namelijk ruimte maken voor vernieuwende projecten van katholieke geloofsgemeenschappen en op die manier meebouwen aan een grotere beweging van vernieuwing. En dat moet niet beperkt zijn tot een jaarlijks aanvraagmoment voor een volledig uitgedacht project. Of denken dat de vernieuwing na een keer deelname aan en bijdrage van Space for Grace klaar is. De publieksdag maakt het mogelijk om met een diverse groep na te denken over en te werken aan die vernieuwing.

Door wie
Deze dag wordt georganiseerd door Huis van Dominicus en Hoe Dan Wel. Huis van Dominicus houdt zich de komende jaren bezig met het versterken en begeleiden van katholieke vernieuwing in de breedte. Hoe Dan Wel begeleidt jaarlijks de deelnemers aan Space for Grace in het communityprogramma. 

Aanmelden
Via onderstaande knop kun je een ticket kopen ter aanmelding en een kleine bijdrage in de kosten.

Tijden en locatie
Klooster Nieuw Sion, Vulikerweg 6, Diepenveen (vlakbij Deventer). 
Inloop 11.45, getijdengebed 12.00 uur
Daarna volgt een gezamenlijke lunch, programma en om 16.15 start de borrel.