Deelnemers

Hieronder kun je meer lezen over de verschillende initiatieven die Space for Grace ondersteunt. Maar bij vernieuwing gaat het lang niet alleen om de mooiste ideeën en de beste projecten. Het gaat misschien wel meer om de mensen die erachter zitten. Wie zijn die mensen eigenlijk?


Deelnemers 2023

Op zoek naar vitaliteit in Rotterdam | Federatie Rotterdam Rechter Maasover

In tijden van kerksluiting, fusie van parochies, van krimp en verval willen drie Rotterdamse gelovigen zich niet laten ontmoedigen, want: God moves in mysterious ways. Samen zoeken zij naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen in deze tijd. 

Ed Doe – Peter van Voorst – Janneke van Zelst: info@metdestroom.nl

Kadeklooster | Stadsklooster Groningen

Naast de vaste getijdengebeden in het centrum van de stad ligt er nu een kans voor stadsklooster Groningen om het aanbod uit te breiden en nieuwe doelgroepen te bereiken. Dit jaar ontdekt het team hoe de samenwerking met een sociaal ondernemer op een nieuwe locatie eruit gaat ziet. Meer info

Praisevieringen in het groene hart | HH. Clara & Franciscus parochiefederatie | Roelofarendsveen

Geïnspireerd door James Mallon organiseert een team bevlogen parochianen praisevieringen in de kerk. Samen zingen en bidden, met een professionele band op het podium. De eerste keer was met 300 bezoekers een groot succes.

Oase Oosterbeek timmert aan de weg | Oase Oosterbeek

Een bijzonder inloophuis voor alle Oosterbekers die behoefte hebben aan contact. Hier tref je vrijwilligers die getraind zijn in het voeren van een goed gesprek, ook over geloof. Oase Oosterbeek groeit en dat is mooi, maar hoe houden ze het gemeenschapsgevoel vast? Meer info.

Klooster in de Cloud | Getijdengemeenschap de Binnenkamer

Doe mee met de getijdengebeden van Klooster in de cloud: online via de website of de app. Praat verder over je geloof, doe mee met een online retraite, of kom naar een fysieke bijeenkomst. Hoe kan dit online klooster professionaliseren & meer mensen bereiken? Meer info.

Parochie in beeldverhalen, borgen van katholiek geloven in Salland | Parochie Heilig Kruis Raalte

Als parochies samengaan en kerken sluiten betekent dat niet dat het lokale geloofsleven in kleinere dorpen ophoudt te bestaan. Wat willen we nog wel doen samen? Kleinere vieringen, een bezoekgroep, pastoraal werk of geloofsvorming? Vanuit mogelijkheden wordt een toekomstverhaal geschreven, een kunstenaar legt deze wens in een beeld. Meer info.


Deelnemers 2022

Titus Brandsmahuis | Sint-Vitusparochie, Leeuwarden

Elke ochtend staat het gastvrijheidsteam van het Titus Brandsmahuis klaar voor wie behoefte heeft aan koffie, een praatje of een luisterend oor. Bezoekers en parochianen zetten hun talenten in om er samen een levendig huis van ontmoeting van te maken.
Meer info

Starten van een leefgemeenschap | De Grote Tafel, Amsterdam

Twee gezinnen die jarenlang in een leefgemeenschap woonden willen op een nieuwe plek vanuit hun geloof samenleven en van betekenis zijn. Samen bidden, eten en gastvrijheid bieden aan mensen die dat nodig hebben.

Praise in de missionaire parochie | Parochie de Goede Herder, Tilburg

Aan een Tilburgse winkelstraat staat de St. Dionysus kerk. Wat gebeurt er als op koopavond een praiseband daar speelt en je de deuren van de kerk wagenwijd open zet? En als er in de dienst op zondag praiseliederen worden gezongen? In Tilburg gaan ze het meemaken.

Groene ontmoetingsruimte | Stadsklooster San Damiano, Den Bosch

In Den Bosch wonen franciscanen van verschillende orden samen in het Stadsklooster, Christus navolgend in de voetsporen van Franciscus en Clara van Assisi. De tuin rondom het klooster wordt een plek voor activiteiten, ontmoeting en bezinning.
Meer info.

Gemeenschap van IFES en Focolare | Focolare, Nieuwkuijk

Het belangrijkste doel van dit project is oecumenische dialoog. Dit willen we gestalte geven door de vorming van een leefgemeenschap op het terrein van Mariënkroon (nabij Den Bosch), tussen leden van Focolare en IFES, door individuele- en groepsbegeleiding van studenten en het ontwikkelen van een studieprogramma voor verduidelijking en uitwisseling van elkaars spiritualiteiten.
Meer info.

Gemeenschapsopbouw rond de kapel | OLVG, Amsterdam

Hoe kun je als dienst Geestelijke Verzorging in een ziekenhuis mensen deel laten uitmaken van een gemeenschap? In het OLVG gaan ze gemeenschapsactiviteiten die zo lang niet konden plaatsvinden weer opstarten en uitbreiden.
Meer info.

Binnenstebuiten | Leerhuis Westerhelling, Nijmegen

Deze prachtige groene plek van de Maristen in Nijmegen wil van betekenis zijn voor jonge mensen op zoek naar bezinning. In deze zoektocht laat ze zich leiden door de doelgroep zelf. Wat zien zij in Westerhelling?
Meer info.

Interlevensbeschouwelijke ontmoeting | Heem, Egmond

Heem is een groene bezinningsplek waar je de ontmoeting aangaat met verschillende religies en levensbeschouwingen door samen te werken in de tuin en via kunstuitwisseling. Via deze vormen kunnen we op verademende wijze tot waarachtige ontmoetingen komen.
Meer info.

Door de kloosterpoort | Dominicanenklooster Zwolle

Nu het grote kloostercomplex niet meer in eigen beheer is ontstaat er ruimte en noodzaak om met het team te zoeken: voor wie kunnen we vanuit deze bijzondere plek nog meer van betekenis zijn. En hoe geven we dat vorm?
Meer info.

Oefenplekken versterken | Jongerenklooster, Deventer

Jongeren die een tijd in het klooster hebben gewoond delen graag hun ervaringen met anderen buiten het klooster, zodat ook zij iets meekrijgen van de spiritualiteit en rust van het Jongerenklooster. Hoe kunnen deze ‘oefenplekken’ het beste worden versterkt?
Meer info.

Parochievernieuwing | Parochie Sint Jan de Doper, Gouda

Een aantal jonge parochianen ziet kansen om nieuwe energie in de parochie te blazen. Geïnspireerd door fr. James Mallon willen zij echt een missionaire parochie zijn, gericht op gastvrijheid, persoonlijke aandacht en spirituele verdieping.
Meer info.

Karmelitaanse spiritualiteit | Stichting Karmel Twente, Zenderen

De leden van de karmelitaanse lekenbeweging in Twente delen de vreugde en verdieping die zij ervaren in hun spiritualiteit graag met anderen. Wie is hun doelgroep en hoe kunnen ze die het beste bereiken?
Meer info.


Deelnemers 2021

Ontmoetingen op de Meent | Dorothy gemeenschap

Wij halen veel inspiratie uit de Catholic Worker beweging en voelen ons hiermee verbonden. Het zijn zelfstandige gemeenschappen van radicale gelovigen die hulp aan mensen aan de rand van de samenleving combineren met directe actie voor gerechtigheid in de wereld.
DorothyGemeenschap.nl

Titus Zoekt | Parochie Zalige Titus Brandsma

Titus Zoekt is op zoek naar nieuwe mensen om samen praten over de betekenis van het leven en het christelijke geloof.
Tituszoekt.nl

Pelgrimsroute Over-Betuwe | San Damiano

Met de Pelgrimsroute Wegen met Zegen willen wij mensen uitdagen om al wandelend stil te staan bij hun levensweg. Het wordt een route van bezinning door een prachtig rivierenlandschap met een rijke natuur en een eeuwenoude historie. En een mogelijkheid om de wind door je gedachten te laten waaien, om aandacht voor je omgeving te hebben en om jezelf te vertragen tot het ritme van een wandelaar. >> Meer info.

Tradities leven en doorgeven | Dominicanenklooster Huissen

Centrum voor bezinning, bezieling en beweging voor mensen en organisaties. Vrijplaats voor groepen en individuen om te ontmoeten, te vieren en verwonderd te raken. Open huis voor jongeren en kwetsbare doelgroepen om te verstillen en inspiratie op te doen. KloosterHuissen.nl

Palliam, identiteit herijken | Parochie Sint Maarten

Palliam als onderdeel van de parochie Sint Maarten wil een eigentijds gastvrij netwerk zijn op het vlak van zingeving. Zich richtend op de Duin- en Bollenstreek biedt zij een breed programma aan voor alle mensen van goede wil. Zij put hiervoor uit de rijke katholieke traditie aangevuld met het goede wat andere levensbeschouwingen te bieden hebben. Iedereen die praktische handvatten aangereikt wil krijgen op het vlak van inspiratie, bezinning en ontmoeting is van harte welkom. Palliam.nl

Voedselbos in de Kloostertuin | Zusters Clarissen Megen

Wij zijn zusters van de Orde van de H. Clara van Assisi. In het voetspoor van Clara en Franciscus van Assisi proberen wij als gemeenschap in eenvoud en toewijding het Evangelie te leven in onze tijd. ClarissenMegen.nl

Parochievernieuwing 2025 | Parochie Heilige Lebuinus

De Heilige Lebuinus parochie bestaat officieel sinds januari 2010. Sinds juli 2015 wordt ze gevormd door vijf geloofscentra: Nicolaas Schalkhaar, Broederen, Nicolaas Lettele, Willibrord, Geloofscentrum Engelbert. Daarnaast heeft de parochie het Titus Brandsma Huis. HeiligeLebuinus.nl

Zondagavonden in Zuid-Holland | Bisdom Rotterdam

Op meerdere locaties in het bisdom Rotterdam, dat globaal de provincie Zuid-Holland omvat, zijn nieuwe vieringen ontstaan op de zondagavond. In Delft, Leiden, Den Haag en Rotterdam. Engelstalig, jong internationaal publiek en hechten aan klassieke eucharistievieringen.
BisdomRotterdam.nl

Ontmoeten Raakt! | Parochie Heilige Drie-eenheid

Het door de vitaliteitsgroep doorlopen traject heeft heel mooie ervaringen met Ontmoetingen met elkaar en buiten de groep teweeg gebracht. Met uiteindelijk als overtuiging: Ontmoeten, dáár geloven wij in! Daar worden we vitaal van. We formuleerden een missie en kozen een logo en motto “Ontmoeten ráákt!” als drager. OntmoetenRaakt.nl

God’s singing kids | Kisi Kids

KISI is een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen, die op weg is met liederen en musicals tot eer van God. We willen God ontdekken, talenten ontwikkelen, samen beleven, het Goede Nieuws vertellen, en elke dag met Jezus leven. Wij zijn een katholieke beweging met een oecumenische opdracht. Kisi.nl

The InnBetween | Oecumenische Studentenekklesia Maastricht

The InnBetween is an open student community that comes together to have meaningful experiences.We organize many events based on the things we are passionate about: sustainability, arts & culture, philosophy & science and social responsibility. We are driven by spirituality. The InnBetween.nl


Deelnemers 2020

Nieuw Sion Diepenveen

Nieuw Sion is een plek waar mensen dichter bij God, bij zichzelf, bij de medemens en de natuur kunnen komen door gebed en contemplatie, stilte en eenvoud, handenarbeid en gastvrijheid. Dit alles vanuit het christelijke, monastieke ideaal.
NieuwSion.nl

De Huijberg in Huijbergen

Een leefgemeenschap van voorlopig drie personen die, in de geest van aardeliefde, gastvrijheid oefent en regelmatig een midweek of weekend gasten laat mee leven. Met dank aan de gastvrijheid van de Broeders van Huijbergen. DeHuijberg.nl

The Missionary School

The Missionary school is een traject met twee jaar van vorming en missie, voor jongeren vanaf 18 jaar uit het bisdom Haarlem-Amsterdam, die willen groeien in geloof en handvatten willen krijgen om ook daadwerkelijk iets te kunnen betekenen in de kerk. TheMissionairySchool.nl

Stiltecentrum Utrecht

Het oecumenische Stiltecentrum, gesteund door Utrechtse kerken, is een plek van stilte, bezinning, inspiratie en ontmoeting te midden van de etalages, het koopgeweld en de reclameborden. 
Stiltecentrum.nl

Huis van Dominicus Utrecht

In de Dominicus in Oog in Al zoeken we naar manieren om een plaats van geloof en bezieling voor de toekomst vorm te geven. Dat doen we onder de naam Huis van Dominicus, gedragen door de dominicaanse traditie en in samenwerking met dominicaanse plaatsen van studie en bezinning elders. HuisvanDominicus.nl

Chemin Neuf Oosterhout

De Gemeenschap Chemin Neuf is een katholieke gemeenschap met een œcumenische roeping. Echtparen, gezinnen, en toegewijde broeders en zusters hebben gekozen voor het avontuur van het gemeenschapsleven, in navolging van de arme en nederige Christus, om zich in dienst te stellen van de Kerk en de wereld. CheminNeuf.nl

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Met de parochiemonitor werkt een parochie of gemeenschap aan haar sterke kant. Waar zit onze energie en enthousiasme? Samen ontwikkelen we een nieuwe visie om op voort te bouwen.
Bisdom GL

Stadsklooster Mariken in Nijmegen

Het Stadsklooster Mariken is een gezamenlijke expeditie van kerkelijke en maatschappelijke initiatieven op het gebied van spiritualiteit en zingeving. Gelovige, niet gelovige en anders-gelovige mensen zoeken daarin naar een overstijgend perspectief. Stadsklooster Mariken is voortgekomen uit het Augustijns Centrum de Boskapel.
StadskloosterMariken.nl