Deelnemers

Hieronder kun je meer lezen over de verschillende initiatieven die Space for Grace ondersteunt. Maar bij vernieuwing gaat het lang niet alleen om de mooiste ideeën en de beste projecten. Het gaat misschien wel meer om de mensen die erachter zitten. Wie zijn die mensen eigenlijk? We gingen op pad met een filmmaker en zochten het uit. 


Deelnemers 2021

Ontmoetingen op de Meent | Dorothy gemeenschap

Wij halen veel inspiratie uit de Catholic Worker beweging en voelen ons hiermee verbonden. Het zijn zelfstandige gemeenschappen van radicale gelovigen die hulp aan mensen aan de rand van de samenleving combineren met directe actie voor gerechtigheid in de wereld.
DorothyGemeenschap.nl

Titus Zoekt | Parochie Zalige Titus Brandsma

Titus Zoekt is op zoek naar nieuwe mensen om samen praten over de betekenis van het leven en het christelijke geloof.
Tituszoekt.nl

Pelgrimsroute Over-Betuwe | San Damiano

Met de Pelgrimsroute Wegen met Zegen willen wij mensen uitdagen om al wandelend stil te staan bij hun levensweg. Het wordt een route van bezinning door een prachtig rivierenlandschap met een rijke natuur en een eeuwenoude historie. En een mogelijkheid om de wind door je gedachten te laten waaien, om aandacht voor je omgeving te hebben en om jezelf te vertragen tot het ritme van een wandelaar. >> Meer info.

Tradities leven en doorgeven | Dominicanenklooster Huissen

Centrum voor bezinning, bezieling en beweging voor mensen en organisaties. Vrijplaats voor groepen en individuen om te ontmoeten, te vieren en verwonderd te raken. Open huis voor jongeren en kwetsbare doelgroepen om te verstillen en inspiratie op te doen. KloosterHuissen.nl

Palliam, identiteit herijken | Parochie Sint Maarten

Palliam als onderdeel van de parochie Sint Maarten wil een eigentijds gastvrij netwerk zijn op het vlak van zingeving. Zich richtend op de Duin- en Bollenstreek biedt zij een breed programma aan voor alle mensen van goede wil. Zij put hiervoor uit de rijke katholieke traditie aangevuld met het goede wat andere levensbeschouwingen te bieden hebben. Iedereen die praktische handvatten aangereikt wil krijgen op het vlak van inspiratie, bezinning en ontmoeting is van harte welkom. Palliam.nl

Voedselbos in de Kloostertuin | Zusters Clarissen Megen

Wij zijn zusters van de Orde van de H. Clara van Assisi. In het voetspoor van Clara en Franciscus van Assisi proberen wij als gemeenschap in eenvoud en toewijding het Evangelie te leven in onze tijd. ClarissenMegen.nl

Parochievernieuwing 2025 | Parochie Heilige Lebuinus

De Heilige Lebuinus parochie bestaat officieel sinds januari 2010. Sinds juli 2015 wordt ze gevormd door vijf geloofscentra: Nicolaas Schalkhaar, Broederen, Nicolaas Lettele, Willibrord, Geloofscentrum Engelbert. Daarnaast heeft de parochie het Titus Brandsma Huis. HeiligeLebuinus.nl

Zondagavonden in Zuid-Holland | Bisdom Rotterdam

Op meerdere locaties in het bisdom Rotterdam, dat globaal de provincie Zuid-Holland omvat, zijn nieuwe vieringen ontstaan op de zondagavond. In Delft, Leiden, Den Haag en Rotterdam. Engelstalig, jong internationaal publiek en hechten aan klassieke eucharistievieringen.
BisdomRotterdam.nl

Ontmoeten Raakt! | Parochie Heilige Drie-eenheid

Het door de vitaliteitsgroep doorlopen traject heeft heel mooie ervaringen met Ontmoetingen met elkaar en buiten de groep teweeg gebracht. Met uiteindelijk als overtuiging: Ontmoeten, dáár geloven wij in! Daar worden we vitaal van. We formuleerden een missie en kozen een logo en motto “Ontmoeten ráákt!” als drager. OntmoetenRaakt.nl

God’s singing kids | Kisi Kids

KISI is een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen, die op weg is met liederen en musicals tot eer van God. We willen God ontdekken, talenten ontwikkelen, samen beleven, het Goede Nieuws vertellen, en elke dag met Jezus leven. Wij zijn een katholieke beweging met een oecumenische opdracht. Kisi.nl

The InnBetween | Oecumenische Studentenekklesia Maastricht

The InnBetween is an open student community that comes together to have meaningful experiences.We organize many events based on the things we are passionate about: sustainability, arts & culture, philosophy & science and social responsibility. We are driven by spirituality. The InnBetween.nl


Deelnemers 2020

Nieuw Sion Diepenveen

Nieuw Sion is een plek waar mensen dichter bij God, bij zichzelf, bij de medemens en de natuur kunnen komen door gebed en contemplatie, stilte en eenvoud, handenarbeid en gastvrijheid. Dit alles vanuit het christelijke, monastieke ideaal.
NieuwSion.nl

De Huijberg in Huijbergen

Een leefgemeenschap van voorlopig drie personen die, in de geest van aardeliefde, gastvrijheid oefent en regelmatig een midweek of weekend gasten laat mee leven. Met dank aan de gastvrijheid van de Broeders van Huijbergen. DeHuijberg.nl

The Missionary School

The Missionary school is een traject met twee jaar van vorming en missie, voor jongeren vanaf 18 jaar uit het bisdom Haarlem-Amsterdam, die willen groeien in geloof en handvatten willen krijgen om ook daadwerkelijk iets te kunnen betekenen in de kerk. TheMissionairySchool.nl

Stiltecentrum Utrecht

Het oecumenische Stiltecentrum, gesteund door Utrechtse kerken, is een plek van stilte, bezinning, inspiratie en ontmoeting te midden van de etalages, het koopgeweld en de reclameborden. 
Stiltecentrum.nl

Huis van Dominicus Utrecht

In de Dominicus in Oog in Al zoeken we naar manieren om een plaats van geloof en bezieling voor de toekomst vorm te geven. Dat doen we onder de naam Huis van Dominicus, gedragen door de dominicaanse traditie en in samenwerking met dominicaanse plaatsen van studie en bezinning elders. HuisvanDominicus.nl

Chemin Neuf Oosterhout

De Gemeenschap Chemin Neuf is een katholieke gemeenschap met een œcumenische roeping. Echtparen, gezinnen, en toegewijde broeders en zusters hebben gekozen voor het avontuur van het gemeenschapsleven, in navolging van de arme en nederige Christus, om zich in dienst te stellen van de Kerk en de wereld. CheminNeuf.nl

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Met de parochiemonitor werkt een parochie of gemeenschap aan haar sterke kant. Waar zit onze energie en enthousiasme? Samen ontwikkelen we een nieuwe visie om op voort te bouwen.
Bisdom GL

Stadsklooster Mariken in Nijmegen

Het Stadsklooster Mariken is een gezamenlijke expeditie van kerkelijke en maatschappelijke initiatieven op het gebied van spiritualiteit en zingeving. Gelovige, niet gelovige en anders-gelovige mensen zoeken daarin naar een overstijgend perspectief. Stadsklooster Mariken is voortgekomen uit het Augustijns Centrum de Boskapel.
StadskloosterMariken.nl