Space for Grace


In veel katholieke geloofsgemeenschappen zoeken mensen naar nieuwe wegen. Om van waarde te zijn voor de ander, om spiritualiteit vorm te geven, en anderen zich verbonden te laten voelen met de gemeenschap.
Dit vraagt veel creativiteit van parochies, leefgemeenschappen en andere organisaties. Hoe kun je een vitale gemeenschap blijven of worden? Hoe kun je mensen ruimte bieden om Gods liefde te ervaren? Het is een zoektocht die vraagt om experimenteren en innoveren.

Space for Grace stimuleert deze zoektocht naar vitaliteit in katholieke gemeenschappen op drie verschillende manieren:

  • Space for Grace-community biedt een jaarprogramma van uitwisseling, inspiratie en versterking (door Hoe Dan Wel)
  • Evaluatie van deelnemende projecten maakt dat er kennis ontstaat over wat werkt en wat niet (door Kaski Onderzoekscentrum van de Radboud Universiteit)
  • Porticus Nederland draagt bij aan het financieel mogelijk maken van het programma en de deelnemende initiatieven.


Space for Grace krijgt vervolg!

‘Nieuwe wijn in oude zakken, oude wijn in nieuwe zakken’

Informatie én inspiratiebijeenkomst op vrijdag 14 oktober 2022.


Talkshow

Het eerste jaar Space for Grace sloten we af met een talkshow. Bekijk hieronder de samenvatting en smaakt dat naar meer dan kun je aan het einde doorklikken naar de complete opname.