Space for Grace

In veel katholieke geloofsgemeenschappen zoeken mensen naar nieuwe wegen. Om van waarde te zijn voor de ander, om spiritualiteit vorm te geven, en anderen zich verbonden te laten voelen met de gemeenschap.
Dit vraagt veel creativiteit van parochies, leefgemeenschappen en andere organisaties. Hoe kun je een vitale gemeenschap blijven of worden? Hoe kun je mensen ruimte bieden om Gods liefde te ervaren? Het is een zoektocht die vraagt om experimenteren en innoveren.

Space for Grace stimuleert deze zoektocht naar vitaliteit in katholieke gemeenschappen op drie verschillende manieren:

  • Space for Grace-community biedt een jaarprogramma van uitwisseling, inspiratie en versterking (door Hoe Dan Wel)
  • Evaluatie van deelnemende projecten maakt dat er kennis ontstaat over wat werkt en wat niet (door Kaski Onderzoekscentrum van de Radboud Universiteit)
  • Porticus Nederland draagt bij aan het financieel mogelijk maken van het programma en de deelnemende initiatieven.


Oproep nieuwe initiatieven

Doe mee met de lichting 2023! Dien je voorstel uiterlijk 1 september 2022 in. Lees hier alles over het programma.


Talkshow

Het eerste jaar Space for Grace sloten we af met een talkshow. Bekijk hieronder de samenvatting en smaakt dat naar meer dan kun je aan het einde doorklikken naar de complete opname.