Ontmoeten ráákt! I Montfoort

Ontmoeten ráákt!

‘Ontmoeten Ráákt!’ is een katholieke beweging die probeert om vanuit het geloof dat ze hebben ruimte te creëren voor ontmoeting die er echt toe doet.

De projectgroep van ‘Ontmoeten raakt!’ heeft hiervoor een scala aan activiteiten ontwikkeld. Van een digitale adventskalender en onlinesamenzang in Covid-tijd tot verhalencirkels, ‘luisteren met je hart’en ontmoetingslunches nu het live weer mogelijk is. Het doel is om mensen tot elkaar te laten komen. Waarbij mensen zijn zoals ze zijn en ook mogen zijn wie ze zijn. In die wezenlijke ontmoeting kun je een heilige ruimte gewaarworden.

Ontmoeten: dáár geloven wij in

We laten ons raken door Jezus, die ons voorleefde:

‘Niemand gaat zijn weg alleen.

God heeft zich met jou verbonden!’

In dát geloof willen wij ruimte creëren

voor Ontmoeting die er toe doet.

Vanuit vriendschap en mededogen

willen we zorg hebben

voor ieder die ons pad kruist.

Jouw verhaal telt!

Wij weten ons gesterkt door Jezus’ belofte

‘Waar twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn,

daar ben Ik in hun midden.’

De gemeenschap draagt je

Mia van Jaarsveld kent geen aarzeling op de vraag wat haar draagt in haar werk voor de kerk. “Door God word ik gedreven anders was ik allang gestopt. Ik ben blij met mijn geloof en ik gun het andere mensen dat ze dat ook zo ervaren.” Gerard Vendrig vult aan: “Wat mij triggert is gemeenschap. Het belangrijkste is dat ik me gedragen voel door de gemeenschap. Dat heb ik nodig. Ik ben er steeds meer achter gekomen waarom die eenvoudige vissers met Pinksteren een taal spraken die iedereen verstond! Dat was omdat het de taal was die uit het hart kwam.”

Balans herstellen

Laurens Guel is in de loop der jaren milder over de kerk gaan denken. De kerk helpt hem om met tegenslag om te gaan. “Ik heb moeite met de huidige tijd waarin alles aan de buitenkant leuk moet zijn. Ik heb zelf ook in die ratrace gezeten. Als ik zie hoe weinig tijd mensen soms besteden aan hun geestelijk welzijn dan hoop ik dat we met ons project ‘Ontmoeten ráákt’ iets voor hun kunnen betekenen. Ik hoop dat ons project mensen kan helpen de balans tussen hard werken en geestelijk welzijn weer te vinden.” Van Jaarsveld beaamt dat: “Het blijft nooit stil van boven. Toen ik ziek was hoorde ik eens: Het komt goed maar misschien anders dan jij denkt hoe het goed komt. Laat los, denk ik dan, het hangt niet allemaal van jou af. Ik geloof vast dat het goed komt met de kerk maar ook daarvoor geldt dat we niet precies weten hoe het dan komt. Het vraagt vertrouwen van ons. Daarom kan ik me ook met hart en ziel voor dit project inzitten. Het komt goed, hoe dan ook.”

God wordt zichtbaar in medemensen

Van Jaarsveld heeft Gods kracht sterk ervaren toen ze ernstig ziek was. ‘Toen heb ik ervaren dat je gedragen wordt. Soms vraag ik aan God: Wat nu? Zeg het maar. Jij stuurt mij op pad. En dan redt het zich wel weer, dan komt er altijd een oplossing. Dat is wat mij drijft. Daarom luidt ook het thema van ons project: ‘Ontmoeten ráákt’. Dat heb ik tijdens mijn ziekzijn zo ervaren. En nog steeds hoor. Ik word geholpen. Ik hoef het niet allemaal alleen te doen.

Vendrig herkent dit: “God is voor mij een maatje die met me meeloopt. Ik zie God niet als hoogverheven boven me maar als iemand die meegaat en die zichtbaar wordt in mijn medemensen, in de gemeenschap dus, en daar aanwezig is. In de ontmoeting luisteren naar de woorden en verhalen van de ander daar gaat om.”

Space for Grace geeft energie

“Tijdens het jaartraject van Space for Grace zijn we geïnspireerd geraakt om al deze mooie ‘Ontmoeten ráákt’- projecten te gaan organiseren.” Van Jaarsveld legt uit: “De sponsoring was voor ons niet het belangrijkste. Het was vooral de energie die we van de bijeenkomsten met de andere Space for Grace projecten kregen. Nieuwe enthousiaste mensen, leuke nieuwe ideeën, en ook de bijzondere werkvormen van Suzan en Johannes motiveerden ons om ons werk in de parochie met veel enthousiasme voort te zetten. Het bevestigde onze overtuiging dat ontmoeten raakt.”


Project: Ontmoeten Ráákt! van Parochie Heilige Drie-eenheid in Montfoort

Projectleiders: Mia van Jaarsveld, Gerard Vendrig en Laurens Guel