Tekenen in de tijd 256

16-22 juni 2024, column van Erik Borgman. Zoekend naar meer ruimte voor contemplatie in zijn dominicaanse bestaan kreeg Erik Borgman een onverwachte impuls. Een vraag onder trappisten om verheldering hoe hun contemplatie bijdraagt aan de zending van de kerk leidde tot een verscherpt inzicht: contemplatie is de vroedvrouw die Jezus Christus onder steeds nieuwe omstandigheden […]

Tekenen in de tijd 255

9-15 juni 2024, column Erik Borgman Opnieuw op Schiermonnikoog hoorde Erik Borgman een preek van Alberic Bruschke, abt van de trappisten. Hij wist zich aangesproken niet alleen in wat hem naar Schiermonnikoog trok, maar kreeg ook beter zicht op hoe dat verband houdt met zijn identiteit als dominicaan. Een getuigenis.…. Lees de column van Erik […]

Tekenen in de tijd 254

2-8 juni 2024 Zondag 2 juni is dit jaar Sacramentsdag. Woensdag daarvoor sprak Erik Borgman voor Rotterdamse dominees over heiligheid. In de eucharistie en bij wat verder heilig is, is het Gods betrokkenheid die haar bewerkt. God geeft uiteindelijk alles wat bestaat zijn heilige waardigheid.…… Lees de column van Erik Borgman via deze link.

Tekenen in de tijd 253

26 mei – 1 juni 2024 Zaterdag waren verschillende kerkelijke vernieuwingsprojecten te gast bij de Filipijnse katholieke gemeenschap in Rotterdam. Bisschop Hans van den Hende sprak over diversiteit als gave en opgave. Erik Borgman werd vrolijk van de vooruitblik in de kerk van de toekomst die hij zo kreeg.….. Lees de column van Erik via […]

Tekenen in de tijd 252

19-25 mei 2024, column Erik Borgman Met Pinksteren werd Erik Borgman gegrepen door een boek van de Amerikaanse dichteres Carolyn Forché. Zonder dat het expliciet religieus is, getuigt het van het werk van de Geest. Een pleidooi voor contemplatie op de enige manier waarop dat mogelijk is: door het voor te doen….. Lees de column […]

Tekenen in de tijd 251

12-18 mei 2024, column Erik Borgman Op Schiermonnikoog bezon Erik Borgman zich afgelopen week op het belang van contemplatie. Met het oog op zijn leven na zijn aanstaande pensionering, maar eveneens met het oog op de toekomst van de kerk. In de contemplatie ligt de grondslag van een adequate kerkvernieuwing.….. Lees de column van Erik […]

Tekenen in de tijd 250

5-11 mei 2024, column Erik Borgman Dodenherdenking en Bevrijdingsdag: meer dan ooit is er reden om na te denken over vrijheid. Lang kwamen we in Nederland nauwelijks verder dan: vrijheid is kunnen doen wat je wilt. Dit jaar zag Erik Borgman tot zijn vreugde een wending: vrijheid wordt gegeven in geloof, hoop en liefde.…. Lees […]

Tekenen in de tijd 249

28 april – 4 mei 2024, column Erik Borgman Op Koningsdag was er weer volop kunst te zien in het Huis van Dominicus. De zondag erna bezocht paus Franciscus de biënnale in Venetië en gaf hij zijn visie op kunst in relatie tot wat hij beschouwt als de missie van de kerk. Erik Borgman staat […]

Tekenen in de tijd 248

21-27 april 2024, column Erik Borgman Op deze roepingenzondag reflecteert Erik Borgman op de roeping tot leiderschap. Velen verlangen naar goede leiders en velen proberen het te worden. Waarom hebben wij dan zo weinig overtuigende leiders? Zij zijn te weinig bereid te volgen. Dit antwoordt snijdt in eigen vlees.….. Lees de column van Erik Borgman […]

Tekenen in de tijd 247

14 – 20 april 2024, column Erik Borgman Dit weekend dreigde de oorlog in het Midden-Oosten te escaleren door de aanval van Iran op Israël. Het viel mee, maar de haat is weer verder aangewakkerd. Erik Borgman stelt met paus Franciscus dat vrede echter alleen kan gedijen op respect voor elkaars waardigheid als mens.…… Lees […]

Tekenen in de tijd

7 – 13 april, column 246 Erik Borgman Op Schiermonnikoog, zich bezinnend op de betekenis van zijn komende pensioen, heeft Erik Borgman een wonderlijke droom. Op de een of andere manier heeft die te maken met de gesprekken die hij daar voert over contemplatie. Maar wat precies, blijft raadselachtig.….. Lees de column van Erik Borgman […]

Tekenen in de tijd 245

31 maart – 6 april 2024 Hoe vier je eigenlijk de vreugde van Pasen. Erik Borgman vindt het antwoord in een boek over medische zorg aan daklozen, dat hij tijdens de Goede Week begon te lezen. Het luidt: niet in een keer, maar in stukken en brokken, telkens als er een schepsel opstaat tot haar […]

Tekenen in de tijd

24-30 maart 2024, column Erik Borgman De Goede Week begint. Daarin herdenken wij lijden, sterven en verrijzen van Jezus als Gods Gezalfde. Erik Borgman mediteert over het mysterie dat zijn deelname aan het lijden van de wereld verlossing van Godswege is. Met de profeet Jesaja: ‘Door zijn striemen bent u genezen.’……. Lees de column van […]

Tekenen in de tijd 243

17-23 maart 2024, column Erik Borgman Erik Borgman staat stil bij de ziekenzalving in het Huis van Dominicus, afgelopen zaterdag. Deze getuigde krachtig van de waardigheid van alle leven en de mogelijkheid met Gods hulp goed te leven, ook onder moeilijke omstandigheden. Een passende boodschap op weg naar Pasen.……. Lees de column van Erik Borgman […]

Tekenen in de tijd 242

10-16 maart 2024, column Erik Borgman Zondag opende de koning het Nationaal Holocaustmuseum. Het protest tegen de aanwezigheid van de Israëlische president Herzog maakt volgens Erik Borgman duidelijk hoe moeilijk het herdenken van elkaars lijden is. Dit is volgens hem echter essentieel voor de toekomst.…… Lees de column via deze link.

Tekeken in de tijd 241

3-9 maart 2024, column Erik Borgman Vrijdag werd Aleksej Navalny begraven. Dezelfde dag lanceerde het Gebedsnetwerk van de Paus een videoboodschap met de vraag te bidden voor hedendaagse martelaren. Erik Borgman reflecteert over de betekenis van getuigen met het leven en het verschil met heldendom.… Lees de column van Erik Borgman via deze link.

Tekenen in de tijd 240

25 februari-2 maart 2024, column Erik Borgman Bij de tweede verjaardag van de oorlog in Oekraïne kijkt Erik Borgman naar de rol die het Vaticaan tot nog toe heeft gespeeld. Hij is daar positief over. Hij verstaat het voortdurende pleidooi voor vrede als manier om Jezus’ gebod te vervullen om onze vijanden lief te hebben.…… […]

Tekenen in de tijd 239

18-24 februari 2024, column Erik Borgman Geen tekst van Erik Borgman deze week, maar een vertaling van de boodschap van paus Franciscus voor de vastentijd, afgelopen woensdag begonnen. De paus benadrukt dat de gang door de woestijn onmisbaar is voor de bevrijding van oude gehechtheden en nieuwe afgoden.… Lees de column van Erik Borgman via […]

Tekeken in de Tijd 238

11-17 februari 2024, column Erik Borgman Woensdag begint de veertigdagentijd op weg naar Pasen. Erik Borgman ziet daarin een mogelijkheid de bronnen uit te graven die geloof tot een levende realiteit maken. Niet het verleden is de norm, maar de zorg waarmee God ons volgens zijn belofte de toekomst inleidt.……. Lees de column van Erik […]

Tekenen in de tijd 237

4-10 februari 2024, column Erik Borgman Vrijdag was het feest van de opdracht van Jezus in de tempel, ook wel Maria Lichtmis. Erik Borgman vierde het bij de trappisten op Schiermonnikoog voor het eerst echt. Het sloot goed aan bij zijn gesprekken op het eiland over nieuwe vormen van contemplatieve gemeenschap.….. Lees de column van […]

Tekenen in de tijd 236

28 januari-3 februari 2024 Een groep theologen pleitte er in de gebedsweek voor de eenheid van de kerken voor de breuk tussen Rome en Reformatie niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Erik Borgman juicht toe dat we niet alleen onze gezamenlijke grondslag benadrukken, maar we elkaars gaven willen ontvangen.…… Lees de column van Erik Borgman via […]

Tekenen in de tijd 235

21-27 januari 2024, column Erik Borgman Afgelopen donderdag verscheen de reactie van de Nederlandse bisschoppen op Fiducia Supplicans, waarin de Dicasterie voor de Geloofsleer het zegenen van homoseksuele relaties mogelijk maakt. Tot verontwaardiging van Erik Borgman slaan de bisschoppen een heel andere toon aan.….. Lees de column van Erik Borgman via deze link.

Tekenen in de tijd 234

14-20 januari 2024, column Erik Borgman Erik Borgman staat stil bij 100 dagen oorlog in Gaza. Niet voor het eerst vraagt hij zich af hoe wij ons daartegenover moeten opstellen. Wij zouden, zegt hij met paus Franciscus, ons moeten inzetten voor opvoeding tot vrede. Van anderen, maar zeker ook van onszelf.….. Lees de column van […]

Tekenen in de tijd 233

7-13 januari 2024, column Erik Borgman Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op het hoogfeest van de Openbaring van de Heer hield Erik Borgman een nieuwjaarsspeech. Hij herinnerde aan de start van het Huis van Dominicus, vijf jaar geleden, en zette enkele lijnen uit naar de toekomst…… De tekst van zijn speech is te lezen via deze link.

Tekenen in de tijd 232

31 december 2023 – 6 januari 2024, column Erik Borgman ‘Wie hoopt er nog op wat hij al ziet?’, vraagt Paulus de Romeinen retorisch. Voor Erik Borgman is er weinig in de grote lijn van het nieuws dat hoop geeft. Als de apostel gelijk heeft, geeft dit bij uitstek de kans om van hoop te […]

Tekeken in de tijd 231

24-30 december 2023, column Erik Borgman Is het moeilijker om over Kerst te preken in tijden van oorlog? Voor Erik Borgman is het omgekeerd. De doden in Gaza en de Israëlische gijzelaars van Hamas maken duidelijk dat ‘vrede op aarde’ van de engelen geen kitscherig sfeertje betekent. Vrede is een weerbarstige gave.…. Lees de speciale […]

Tekenen in de tijd 230

17-23 december 2023, column Erik Borgman Achthonderd jaar geleden bracht Franciscus van Assisi Kerstmis dichtbij door voor het eerst een levende kerststal te organiseren. Erik Borgman eert diens creativiteit en vraagt zich af hoe wij vandaag de dag de geboorte van God in een kind in ons midden aanschouwelijk kunnen maken.…. Lees de column via […]

Tekenen in de tijd 229

10-16 december 2023, column Erik Borgman Op 10 december 1948 namen de Verenigde Naties de mensenrechtenverklaring aan. Erik Borgman belicht de rol van de Nederlandse katholieke politica Marga Klompé en de vraag naar de grondslag van de mensenrechten: seculier of religieus. De vraag blijkt opnieuw actueel.…… Lees de column van Erik Borgman via deze link.

Tekenen in de tijd 228

3-9 december 2023, column Erik Borgman Vlak voor het begin van de advent was er op Schiermonnikoog een symposium over de toekomst van contemplatief religieuze leven. Erik Borgman was erbij. Centraal stond wat wij volgens hem nodig hebben: de wil te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft, juist als God afwezig lijkt.…. Lees […]

Tekenen in de tijd

26 november – 2 december 2023, column Erik Borgman De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen woensdag dreunt nog na. Dat zoveel mensen zich lieten verleiden door de muziek van schijnbaar gemakkelijke oplossingen verwart Erik Borgman. Gelukkig is uiteindelijk Christus koning en heeft Hij nog altijd zijn dienaren.…. Lees de column van Erik Borgman […]