Tekenen in de tijd 240

25 februari-2 maart 2024, column Erik Borgman Bij de tweede verjaardag van de oorlog in Oekraïne kijkt Erik Borgman naar de rol die het Vaticaan tot nog toe heeft gespeeld. Hij is daar positief over. Hij verstaat het voortdurende pleidooi voor vrede als manier om Jezus’ gebod te vervullen om onze vijanden lief te hebben.…… […]

Tekenen in de tijd 239

18-24 februari 2024, column Erik Borgman Geen tekst van Erik Borgman deze week, maar een vertaling van de boodschap van paus Franciscus voor de vastentijd, afgelopen woensdag begonnen. De paus benadrukt dat de gang door de woestijn onmisbaar is voor de bevrijding van oude gehechtheden en nieuwe afgoden.… Lees de column van Erik Borgman via […]

Tekeken in de Tijd 238

11-17 februari 2024, column Erik Borgman Woensdag begint de veertigdagentijd op weg naar Pasen. Erik Borgman ziet daarin een mogelijkheid de bronnen uit te graven die geloof tot een levende realiteit maken. Niet het verleden is de norm, maar de zorg waarmee God ons volgens zijn belofte de toekomst inleidt.……. Lees de column van Erik […]

Tekenen in de tijd 237

4-10 februari 2024, column Erik Borgman Vrijdag was het feest van de opdracht van Jezus in de tempel, ook wel Maria Lichtmis. Erik Borgman vierde het bij de trappisten op Schiermonnikoog voor het eerst echt. Het sloot goed aan bij zijn gesprekken op het eiland over nieuwe vormen van contemplatieve gemeenschap.….. Lees de column van […]

Tekenen in de tijd 236

28 januari-3 februari 2024 Een groep theologen pleitte er in de gebedsweek voor de eenheid van de kerken voor de breuk tussen Rome en Reformatie niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Erik Borgman juicht toe dat we niet alleen onze gezamenlijke grondslag benadrukken, maar we elkaars gaven willen ontvangen.…… Lees de column van Erik Borgman via […]

Tekenen in de tijd 235

21-27 januari 2024, column Erik Borgman Afgelopen donderdag verscheen de reactie van de Nederlandse bisschoppen op Fiducia Supplicans, waarin de Dicasterie voor de Geloofsleer het zegenen van homoseksuele relaties mogelijk maakt. Tot verontwaardiging van Erik Borgman slaan de bisschoppen een heel andere toon aan.….. Lees de column van Erik Borgman via deze link.

Tekenen in de tijd 234

14-20 januari 2024, column Erik Borgman Erik Borgman staat stil bij 100 dagen oorlog in Gaza. Niet voor het eerst vraagt hij zich af hoe wij ons daartegenover moeten opstellen. Wij zouden, zegt hij met paus Franciscus, ons moeten inzetten voor opvoeding tot vrede. Van anderen, maar zeker ook van onszelf.….. Lees de column van […]

Tekenen in de tijd 233

7-13 januari 2024, column Erik Borgman Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op het hoogfeest van de Openbaring van de Heer hield Erik Borgman een nieuwjaarsspeech. Hij herinnerde aan de start van het Huis van Dominicus, vijf jaar geleden, en zette enkele lijnen uit naar de toekomst…… De tekst van zijn speech is te lezen via deze link.

Tekenen in de tijd 232

31 december 2023 – 6 januari 2024, column Erik Borgman ‘Wie hoopt er nog op wat hij al ziet?’, vraagt Paulus de Romeinen retorisch. Voor Erik Borgman is er weinig in de grote lijn van het nieuws dat hoop geeft. Als de apostel gelijk heeft, geeft dit bij uitstek de kans om van hoop te […]

Tekeken in de tijd 231

24-30 december 2023, column Erik Borgman Is het moeilijker om over Kerst te preken in tijden van oorlog? Voor Erik Borgman is het omgekeerd. De doden in Gaza en de Israëlische gijzelaars van Hamas maken duidelijk dat ‘vrede op aarde’ van de engelen geen kitscherig sfeertje betekent. Vrede is een weerbarstige gave.…. Lees de speciale […]

Tekenen in de tijd 230

17-23 december 2023, column Erik Borgman Achthonderd jaar geleden bracht Franciscus van Assisi Kerstmis dichtbij door voor het eerst een levende kerststal te organiseren. Erik Borgman eert diens creativiteit en vraagt zich af hoe wij vandaag de dag de geboorte van God in een kind in ons midden aanschouwelijk kunnen maken.…. Lees de column via […]

Tekenen in de tijd 229

10-16 december 2023, column Erik Borgman Op 10 december 1948 namen de Verenigde Naties de mensenrechtenverklaring aan. Erik Borgman belicht de rol van de Nederlandse katholieke politica Marga Klompé en de vraag naar de grondslag van de mensenrechten: seculier of religieus. De vraag blijkt opnieuw actueel.…… Lees de column van Erik Borgman via deze link.

Tekenen in de tijd 228

3-9 december 2023, column Erik Borgman Vlak voor het begin van de advent was er op Schiermonnikoog een symposium over de toekomst van contemplatief religieuze leven. Erik Borgman was erbij. Centraal stond wat wij volgens hem nodig hebben: de wil te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft, juist als God afwezig lijkt.…. Lees […]

Tekenen in de tijd

26 november – 2 december 2023, column Erik Borgman De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen woensdag dreunt nog na. Dat zoveel mensen zich lieten verleiden door de muziek van schijnbaar gemakkelijke oplossingen verwart Erik Borgman. Gelukkig is uiteindelijk Christus koning en heeft Hij nog altijd zijn dienaren.…. Lees de column van Erik Borgman […]

Tekenen in de tijd 226

19-26 november 2023, column Erik Borgman Komende woensdag zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Met veel anderen aarzelt Erik Borgman nog over zijn stem. Want nergens wordt rekening gehouden met wat gelovig gezien wat hem betreft centraal staat: dat de toekomst een genadig geschenk is en God alle dingen nieuw maakt.….. Lees de column van Erik Borgman […]

Tekenen in de tijd 225

12-18 november 2023, column Erik Borgman Dat God in Jezus ons lijden deelt, is zijn antwoord op onze vraag naar het waarom van alle verschrikkingen. De patriarch van Jeruzalem getuigt daarvan te midden van de strijd. Erik Borgman wordt getroost door zijn getuigenis en ziet deze als voorbeeld voor de kerk bij ons.….. Lees de […]

Tekenen in de tijd 224

5-11 november 2023, column Erik Borgman Terwijl in Vlaanderen het seksueel misbruik in de kerk weer voluit aandacht krijgt, verscheen een boek dat de binnenkant belicht. Patrick Goujon was slachtoffer, verdrong het en werd priester en jezuïet. Toen het zich manifesteerde als ondraaglijke pijn, moest het kind dat hij het zwijgen had opgelegd, tot spreken […]

Tekenen in de tijd 223

29 oktober – 4 november 2023, column Erik Borgman Tijdens de Nacht van de Theologie toonde de theologie een hernieuwd zelfvertrouwen. Erik Borgman toonde het tijdens zijn lezing, Katje Tolstaja heeft dit als Theoloog des Vaderlands het afgelopen jaar gedaan en Kees van Ekris zal het als haar opvolger het komend jaar doen.…… Lees de […]

Tekeken in de tijd 222

22-28 oktober 2023, column Erik Borgman Willem Jan Otten schrijft in het boek dat binnenkort uitkomt niet over Jezus, maar laat zien hoe Hij als Christus nog altijd verschijnt en onze blik op de wereld en onszelf verandert. Erik Borgman las het boek alvast en heeft alleen maar lof. Wij worden in Jezus gewekt om […]

Ontmoeten ráákt! I Montfoort

‘Ontmoeten Ráákt!’ is een katholieke beweging die probeert om vanuit het geloof dat ze hebben ruimte te creëren voor ontmoeting die er echt toe doet. De projectgroep van ‘Ontmoeten raakt!’ heeft hiervoor een scala aan activiteiten ontwikkeld. Van een digitale adventskalender en onlinesamenzang in Covid-tijd tot verhalencirkels, ‘luisteren met je hart’en ontmoetingslunches nu het live […]

Parochiemonitor I Bisdom Groningen Leeuwarden

Parochiemonitor benoemt de tekenen van deze tijd De parochiemonitor is een instrument om de actuele stand van zaken van een parochie in beeld te brengen. Dit vormt de basis voor een nieuwe visie van de parochie in een veranderende maatschappij. De parochiemonitor maakt als het ware een foto van de eigen geloofsgemeenschap en bepaalt de […]

Palliam I Bollenstreek Zuid

Palliam deelt datgene waarin zij geloven Bij Palliam wil men zoeken naar datgene waar men als katholiek in gelooft en dat delen met elkaar. Door te delen worden wij meer mens. Wat is Palliam? Palliam is een netwerk van mensen die uitgedaagd wordt om te zoeken naar vormen van kerk-zijn die passen in deze tijd. […]

Column Erik Borgman: Tekenen in de Tijd

Vanaf vandaag verschijnt op deze website een wekelijkse column van theoloog Erik Borgman. Erik schrijft sinds augustus 2019 een column over actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen voor de website van het Huis van Dominicus. De titel is: ‘Tekenen in de Tijd’. Vanaf 31 oktober 2022, vandaag dus, verschijnen Eriks columns ook op deze website. Erik Borgman […]

Terugblik inspiratie en ontmoetingsdag

Vrijdag 14 oktober jl. kwamen circa 40 vertegenwoordigers van vernieuwende projecten in de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk samen in het Huis van Dominicus. Te midden van verdamping en afbraak wordt gebouwd en wordt er gewerkt aan nieuwe wijn! Meer gevoel van samenhang en verbondenheid bleek een verlangen en daar probeerde de bijeenkomst van 14 oktober aan […]

Space for Grace krijgt vervolg!

‘Nieuwe wijn in oude zakken, oude wijn in nieuwe zakken’ Informatie én inspiratiebijeenkomst op vrijdag 14 oktober 2022. Het nieuwe dat ons redt, is nabij, maar wij zullen er niet vanzelfsprekend voor open staan, zeker niet als we aan het oude gewend zijn en daar ook baat bij hadden. Vandaar dat we op deze vervolgbijeenkomst […]