Pelgrimsroute Over-Betuwe

Pelgrimsroute
Over-Betuwe


Pelgrimsroute Over-Betuwe

De Pelgrimsroute Wegen met Zegen wil mensen uitdagen om al wandelend stil te staan bij hun levensweg. Een route van bezinning waar je met aandacht voor het prachtige rivierenlandschap, jezelf kunt vertragen tot het ritme van een wandelaar.

‘Wegen met Zegen’ is een originele route in de Over-Betuwe. Van oorsprong is dit geen wandelgebied, maar een gebied waar veel gefietst wordt. Het ligt tussen rivieren en dorpen en de onderlinge afstanden zijn groot. Pastoraal werker Margreet Sanders van de Maria Magdalena Parochie in Elst en omstreken, projectleider van het eerste uur legt uit: “In coronatijd vroegen dominee Wilma Hartogsveld uit Lent en ik ons af hoe we mensen met elkaar in verbinding konden brengen. We hadden niks te doen, we werkten met groepen en die waren er niet.”

Samen met vrijwilliger Corné van Iersel bedachten ze om een pelgrimsroute in de Betuwe te gaan maken. De Antonius van Paduakerk in Nijmegen was al bezig met het opzetten van een Pelgrimshuis, alleen de route ontbrak nog. Margreet en Wilma vroegen mensen om van dorp naar dorp te lopen via de voor hun mooiste route en die te beschrijven. De mooiste routes daarvan kozen ze uit. Margreet: “Dit project hebben we destijds ingediend bij Space for Grace, het was fijn dat we mee konden doen, want het gaf ons ook budget. En toen werd het serieuzer en veel professioneler dan we bedacht hadden.”

Bijdrage Space for Grace

Vervolgens is er een route gemaakt van elf etappes van kerk naar kerk in de Over-Betuwe. Margreet: “Echte pelgrimgangers hebben de route voor ons verder samengesteld en een uitgever wilde zelfs een routeboekje uitgeven. Met een groep van tien betrokken mensen vanuit de Antonius van Padua kerk in Nijmegen, de protestantse 4-Plek in Lent en de Maria Magdalena Parochie, hebben we het boekje verder ontwikkeld. Space for Grace zijn we dankbaar voor de start. Zonder het enthousiasme, de ontmoeting met andere projecten en de subsidie was de route er nooit geweest. Zo hebben we tijdens het Space for Grace jaartraject contact gelegd met Aalt Bakker van het Dominicanenklooster in Huissen. Hij omarmde onze route. Daardoor is Huissen naast Elst, Nijmegen en Ressen een belangrijke plek op Wegen met Zegen.

“Space for Grace zijn we dankbaar voor de start. Zonder het enthousiasme, de ontmoeting met andere projecten en de subsidie was de route er nooit geweest.  “
Magreet Sanders en zr. Marga Zwiggelaar
Verdieping

Toen Margreet de eerste keer de gehele route liep, was dat voor haar de start van het pelgrimeren. “De route is een middel,” vertelt Margreet, “we lopen nu ook met groepen de hele route of een stuk ervan. Laatst nog twee dagen met een groep van tien dames. De dominee doet dit met mensen uit haar eigen gemeente. Vaak begeleid ik samen met zr. Marga Zwiggelaar, een dominicanes met veel historische kennis. Het is hier historische grond: er is veel gevochten en het water speelde een belangrijke rol. We laten zien hoe geloof en hoop altijd een plek hebben gehad tussen de rivieren. Een kerk is niet zomaar een gebouw, er is gebeden en getrouwd en gerouwd. Die levende geschiedenis van een kerk halen we op en is vaak vergelijkbaar met onze eigen levensgeschiedenis. Je komt op die manier anders terug dan je begonnen bent aan de route. Het heeft onszelf veel gebracht.”

Rituelen

Margreet: “Als we met een groep lopen, hebben we een vertrekceremonie: mensen krijgen dan een steentje mee, van de Waal of de Rijn, die ze ergens in de route achterlaten. We hebben een kaars die we aansteken en meegeven en een zegenwens waarmee we mensen op pad sturen. We duiden het religieus en spiritueel zodat het meer is dan alleen wandelen.”

Pas op de plaats

De groep heeft na twee jaar iemand ingehuurd om helder te krijgen waar men op wil gaan inzetten. Margreet: “We hebben nu besloten nog meer in te zetten op het pelgrimeren. Hiertoe gaan we de verhalen van de pelgrimgangers vertellen op de website en er een boek van maken.” Doordat de parochie geld gaf, lukte het om het project door te zetten. Margreet: “Voor de coördinatie van de groepen op de pelgrimsroute is geld nodig. Door een boek te gaan maken kunnen we nu weer subsidie vragen zodat we ‘Wegen met Zegen’ in stand kunnen houden.”

Grote belangstelling

Margreet: “Circa 2000 routeboekjes zijn er al verkocht. Het afgelopen jaar liepen zo’n 150 mensen georganiseerd en een aantal groepen scholieren. We proberen nu andere organisaties erbij te betrekken zodat het project door meerderen gedragen wordt. Zo verzorgt de St. Jacobskapel in Nijmegen de stiltewandelingen en lezingen. Het Santiago genootschap gaat de tochten met de kinderen overnemen. En de wandelingen met groepen brengen we onder bij de Kloostermaat. Zo hopen we dat het door blijft gaan.”

Meer dan een boekje

Voor de toekomst hoopt Margreet dat ‘Wegen met Zegen’ niet alleen een boekje is, maar dat mensen ook daadwerkelijk met ons en anderen op stap blijven gaan en dat we dat kunnen blijven faciliteren.


Project: Pelgrimsroute Over-Betuwe / Wegen met Zegen
Bisdom: Aartsbisdom Utrecht
Activiteit: Pelgrimeren
Projectjaar Space for Grace: 2021
Projectleiders: Margreet Sanders over Wegen met Zegen (Pelgrimsroute Over-Betuwe)

Wegen met Zegen