Stichting Dream of Don Bosco

Stichting Dream of Don Bosco Bij Dream of Don Bosco komen voornamelijk christelijke kinderen en jongeren met een Arabische achtergrond, zoals Syrisch, Irakees, Libanees en Egyptisch. Bij Dream of Don Bosco vinden ze (h)erkenning en worden ze gesterkt in hun geloof. Daarnaast is er veel ruimte voor ontspannende activiteiten en om elkaar te ontmoeten. Dream […]

Op weg naar huis I Utrecht

Op weg naar huis Dit project is een initiatief vanuit drie organisaties: Instudo, Living Image en Ludens Quarens. Albert-Jan Boontje (rechts op de foto) en Ruben Zelissen willen samen met enkele medestanders, de verhalen van nieuwe jonge katholieken via social media delen. Zo hopen zij jongeren te bereiken die overwegen om katholiek te worden. project: […]

Naar buiten keren I Zuidoost Twente

Naar buiten keren ! Drie parochies uit Zuidoost Twente: St. Franciscus van Assisië, St. Jacobus de Meerdere en Maria Vlucht, werken in dit project samen om een aantal activiteiten te organiseren gericht op de jongere generaties. Dit projectteam gaat aan de slag met kleutervieringen, een toneelgroep voor jongeren in Losser, catechese voor studenten in Enschede […]

Missie in Middelburg

Missie in Middelburg Dit projectteam heeft een bijzondere missie in Middelburg, namelijk jonge mensen betrekken bij de parochie. Hiertoe gaan zij een aantal activiteiten organiseren zoals Alphacursussen, Street mission, een maandelijkse internationale eucharistieviering en Praise & Worship voorafgaand aan vieringen. Initiatiefnemers zijn: Pater Thaddeus De Deckere, Matthias & Kathryn Caspers (foto) en Brechje Loenen. project: […]

Groeiplaats voor geloof I Oudenbosch

Groeiplaats voor geloof De parochies van Oudenbosch en Zevenbergen slaan met dit project de handen ineen om een groeiplaats voor geloof te creëren. Dit doen zij door laagdrempelige activiteiten aan te bieden voor kinderen en hun ouders. De initiatiefnemers op de foto zijn: projectmedewerker Bas van Haeren en pastoraal werkster Petra Mergaerts project: Groeiplaats voor […]

Fillipijnse geloofsgemeenschap I Rotterdam

Cultivating Servant Leadership and Building a Christ-centered Community Dit projectteam stelt zichzelf tot doel om het vrijwilligerskader van de Fillipijnse geloofsgemeenschap in Rotterdam te trainen en zo hun motivatie en leiderschapskwaliteiten te versterken. Daarnaast verzorgen zij maandelijkse eucharistievieringen en richten zij een koor op om de samenzang te ondersteunen. Zo bouwen zij aan een sterke […]

Kerstwens

Erik Borgman schrijft in zijn kerstwens voor alle kerkvernieuwers van de Space for Grace projecten

Wij komen tezamen op Kerkplein

Download de gratis Kerkplein app en meld je aan bij de groep Space for Grace. Dan zien we elkaar daar!

Complimenten en lessen

Vrijdag 17 november was de afsluiting van jaartraject 2023 in Utrecht. Na een mooi ochtendgebed van het project ‘Klooster in de cloud’ deelden de deelnemers met elkaar de lessen die de verschillende teams en projecten het afgelopen jaar geleerd hebben.

Stadsklooster I Nijmegen

Stadsklooster Mariken Het Stadsklooster Mariken is een gezamenlijke expeditie van kerkelijke en maatschappelijke initiatieven op het gebied van spiritualiteit en zingeving. Gelovige, niet gelovige en anders-gelovige mensen zoeken daarin naar een overstijgend perspectief. Stadsklooster Mariken is voortgekomen uit het Augustijns Centrum de Boskapel.StadskloosterMariken.nl project: Stadsklooster Mariken in Nijmegen StadskloosterMariken.nl

Chemin Neuf I Oosterhout

Chemin Neuf De Gemeenschap Chemin Neuf is een katholieke gemeenschap met een œcumenische roeping. Echtparen, gezinnen, en toegewijde broeders en zusters hebben gekozen voor het avontuur van het gemeenschapsleven, in navolging van de arme en nederige Christus, om zich in dienst te stellen van de Kerk en de wereld. CheminNeuf.nl project: Chemin Neuf I Oosterhout […]

Huis van Dominicus I Utrecht

Huis van Dominicus In de Dominicus in Oog in Al zoeken we naar manieren om een plaats van geloof en bezieling voor de toekomst vorm te geven. Dat doen we onder de naam Huis van Dominicus, gedragen door de Dominicaanse traditie en in samenwerking met Dominicaanse plaatsen van studie en bezinning elders. HuisvanDominicus.nl project: Huis […]

Stiltecentrum I Utrecht

Stiltecentrum Het oecumenische Stiltecentrum, gesteund door Utrechtse kerken, is een plek van stilte, bezinning, inspiratie en ontmoeting te midden van de etalages, het koopgeweld en de reclameborden. Stiltecentrum.nl project: Stiltecentrum I Utrecht Stiltecentrum.nl

The Missionary School I Heiloo

The Missionary School The Missionary school is een traject met twee jaar van vorming en missie, voor jongeren vanaf 18 jaar uit het bisdom Haarlem-Amsterdam, die willen groeien in geloof en handvatten willen krijgen om ook daadwerkelijk iets te kunnen betekenen in de kerk. TheMissionairySchool.nl project: The Missionary School I Heiloo TheMissionairySchool.nl

De Huijberg I Huijbergen

De Huijberg Een leefgemeenschap van voorlopig drie personen die, in de geest van aardeliefde, gastvrijheid oefent en regelmatig een midweek of weekend gasten laat mee leven. Met dank aan de gastvrijheid van de Broeders van Huijbergen. DeHuijberg.nl project: De Huijberg in Huijbergen DeHuijberg.nl

Nieuw Sion I Diepenveen

Nieuw Sion Nieuw Sion is een plek waar mensen dichter bij God, bij zichzelf, bij de medemens en de natuur kunnen komen door gebed en contemplatie, stilte en eenvoud, handenarbeid en gastvrijheid. Dit alles vanuit het christelijke, monastieke ideaal.NieuwSion.nl project: Nieuw Sion I Diepenveen NieuwSion.nl

The InnBetween I Maastricht

The InnBetween The InnBetween is an open student community that comes together to have meaningful experiences.We organize many events based on the things we are passionate about: sustainability, arts & culture, philosophy & science and social responsibility. We are driven by spirituality. The InnBetween.nl project: The InnBetween | Oecumenische Studentenekklesia Maastricht The InnBetween.nl

God’s singing kids I Helmond

God’s singing kids KISI is een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen, die op weg is met liederen en musicals tot eer van God. We willen God ontdekken, talenten ontwikkelen, samen beleven, het Goede Nieuws vertellen, en elke dag met Jezus leven. Wij zijn een katholieke beweging met een oecumenische opdracht. Kisi.nl project: God’s […]

Zondagavonden I Bisdom Rotterdam

Zondagavonden in Zuid-Holland Op meerdere locaties in het bisdom Rotterdam, dat globaal de provincie Zuid-Holland omvat, zijn nieuwe vieringen ontstaan op de zondagavond. In Delft, Leiden, Den Haag en Rotterdam. Engelstalig, jong internationaal publiek en hechten aan klassieke eucharistievieringen.BisdomRotterdam.nl project: Zondagavonden in Zuid-Holland | Bisdom Rotterdam BisdomRotterdam.nl

Parochievernieuwing I Deventer

Parochievernieuwing 2025 De Heilige Lebuinus parochie bestaat officieel sinds januari 2010. Sinds juli 2015 wordt ze gevormd door vijf geloofscentra: Nicolaas Schalkhaar, Broederen, Nicolaas Lettele, Willibrord, Geloofscentrum Engelbert. Daarnaast heeft de parochie het Titus Brandsma Huis. HeiligeLebuinus.nl project: Parochievernieuwing 2025 | Parochie Heilige Lebuinus HeiligeLebuinus.nl

Voedselbos I Megen

Voedselbos in de Kloostertuin Wij zijn zusters van de Orde van de H. Clara van Assisi. In het voetspoor van Clara en Franciscus van Assisi proberen wij als gemeenschap in eenvoud en toewijding het Evangelie te leven in onze tijd. ClarissenMegen.nl project: Voedselbos in de Kloostertuin | Zusters Clarissen Megen ClarissenMegen.nl

Tradities I Huissen

Tradities leven en doorgeven Centrum voor bezinning, bezieling en beweging voor mensen en organisaties. Vrijplaats voor groepen en individuen om te ontmoeten, te vieren en verwonderd te raken. Open huis voor jongeren en kwetsbare doelgroepen om te verstillen en inspiratie op te doen. KloosterHuissen.nl project: Tradities leven en doorgeven | Dominicanenklooster Huissen KloosterHuissen.nl

Pelgrimsroute Over-Betuwe

Pelgrimsroute Over-Betuwe Met de Pelgrimsroute Wegen met Zegen willen wij mensen uitdagen om al wandelend stil te staan bij hun levensweg. Het wordt een route van bezinning door een prachtig rivierenlandschap met een rijke natuur en een eeuwenoude historie. En een mogelijkheid om de wind door je gedachten te laten waaien, om aandacht voor je omgeving te […]

Titus zoekt I Wageningen

Titus zoekt Titus Zoekt is op zoek naar nieuwe mensen om samen praten over de betekenis van het leven en het christelijke geloof.Tituszoekt.nl project: Titus Zoekt | Parochie Zalige Titus Brandsma Tituszoekt.nl

Ontmoetingen op de Meent I Dorothy gemeenschap

Ontmoetingen op de Meent Wij halen veel inspiratie uit de Catholic Worker beweging en voelen ons hiermee verbonden. Het zijn zelfstandige gemeenschappen van radicale gelovigen die hulp aan mensen aan de rand van de samenleving combineren met directe actie voor gerechtigheid in de wereld.DorothyGemeenschap.nl project: Ontmoetingen op de Meent | Dorothy gemeenschap DorothyGemeenschap.nl

Karmelitaanse spiritualiteit I Zenderen

Karmelitaanse spiritualiteit De leden van de karmelitaanse lekenbeweging in Twente delen de vreugde en verdieping die zij ervaren in hun spiritualiteit graag met anderen. Wie is hun doelgroep en hoe kunnen ze die het beste bereiken?Meer info. project: Karmelitaanse spiritualiteit | Stichting Karmel Twente, Zenderen www.karmeltwente.nl

Parochievernieuwing I Gouda

Parochievernieuwing Een aantal jonge parochianen ziet kansen om nieuwe energie in de parochie te blazen. Geïnspireerd door fr. James Mallon willen zij echt een missionaire parochie zijn, gericht op gastvrijheid, persoonlijke aandacht en spirituele verdieping.Meer info. project: Parochievernieuwing | Parochie Sint Jan de Doper, Gouda http://www.sintjandd.nl/webmagazine/

Jongerenklooster I Deventer

Oefenplekken versterken Jongeren die een tijd in het klooster hebben gewoond delen graag hun ervaringen met anderen buiten het klooster, zodat ook zij iets meekrijgen van de spiritualiteit en rust van het Jongerenklooster. Hoe kunnen deze ‘oefenplekken’ het beste worden versterkt?Meer info. project: Oefenplekken versterken I Jongerenklooster Deventer http://jongerenklooster.nl

Door de kloosterpoort I Zwolle

Door de kloosterpoort Nu het grote kloostercomplex niet meer in eigen beheer is ontstaat er ruimte en noodzaak om met het team te zoeken: voor wie kunnen we vanuit deze bijzondere plek nog meer van betekenis zijn. En hoe geven we dat vorm?Meer info. project: Door de kloosterpoort I Dominicanenklooster Zwolle http://kloosterzwolle.nl

Ontmoeting I Heem, Egmond

Interlevensbeschouwelijke ontmoeting Heem is een groene bezinningsplek waar je de ontmoeting aangaat met verschillende religies en levensbeschouwingen door samen te werken in de tuin en via kunstuitwisseling. Via deze vormen kunnen we op verademende wijze tot waarachtige ontmoetingen komen.Meer info. project: Interlevensbeschouwelijke ontmoeting I Heem, Egmond http://www.heemen.nl