Stadsklooster I Nijmegen

Stadsklooster Mariken Het Stadsklooster Mariken is een gezamenlijke expeditie van kerkelijke en maatschappelijke initiatieven op het gebied van spiritualiteit en zingeving. Gelovige, niet gelovige en anders-gelovige mensen zoeken daarin naar een overstijgend perspectief. Stadsklooster Mariken is voortgekomen uit het Augustijns Centrum de Boskapel.StadskloosterMariken.nl project: Stadsklooster Mariken in Nijmegen StadskloosterMariken.nl

Chemin Neuf I Oosterhout

Chemin Neuf De Gemeenschap Chemin Neuf is een katholieke gemeenschap met een œcumenische roeping. Echtparen, gezinnen, en toegewijde broeders en zusters hebben gekozen voor het avontuur van het gemeenschapsleven, in navolging van de arme en nederige Christus, om zich in dienst te stellen van de Kerk en de wereld. CheminNeuf.nl project: Chemin Neuf I Oosterhout […]

Huis van Dominicus I Utrecht

Huis van Dominicus In de Dominicus in Oog in Al zoeken we naar manieren om een plaats van geloof en bezieling voor de toekomst vorm te geven. Dat doen we onder de naam Huis van Dominicus, gedragen door de Dominicaanse traditie en in samenwerking met Dominicaanse plaatsen van studie en bezinning elders. HuisvanDominicus.nl project: Huis […]

Stiltecentrum I Utrecht

Stiltecentrum Het oecumenische Stiltecentrum, gesteund door Utrechtse kerken, is een plek van stilte, bezinning, inspiratie en ontmoeting te midden van de etalages, het koopgeweld en de reclameborden. Stiltecentrum.nl project: Stiltecentrum I Utrecht Stiltecentrum.nl

The Missionary School I Heiloo

The Missionary School The Missionary school is een traject met twee jaar van vorming en missie, voor jongeren vanaf 18 jaar uit het bisdom Haarlem-Amsterdam, die willen groeien in geloof en handvatten willen krijgen om ook daadwerkelijk iets te kunnen betekenen in de kerk. TheMissionairySchool.nl project: The Missionary School I Heiloo TheMissionairySchool.nl

De Huijberg I Huijbergen

De Huijberg Een leefgemeenschap van voorlopig drie personen die, in de geest van aardeliefde, gastvrijheid oefent en regelmatig een midweek of weekend gasten laat mee leven. Met dank aan de gastvrijheid van de Broeders van Huijbergen. DeHuijberg.nl project: De Huijberg in Huijbergen DeHuijberg.nl

Nieuw Sion I Diepenveen

Nieuw Sion Nieuw Sion is een plek waar mensen dichter bij God, bij zichzelf, bij de medemens en de natuur kunnen komen door gebed en contemplatie, stilte en eenvoud, handenarbeid en gastvrijheid. Dit alles vanuit het christelijke, monastieke ideaal.NieuwSion.nl project: Nieuw Sion I Diepenveen NieuwSion.nl

The InnBetween I Maastricht

The InnBetween The InnBetween is an open student community that comes together to have meaningful experiences.We organize many events based on the things we are passionate about: sustainability, arts & culture, philosophy & science and social responsibility. We are driven by spirituality. The InnBetween.nl project: The InnBetween | Oecumenische Studentenekklesia Maastricht The InnBetween.nl

God’s singing kids I Helmond

God’s singing kids KISI is een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen, die op weg is met liederen en musicals tot eer van God. We willen God ontdekken, talenten ontwikkelen, samen beleven, het Goede Nieuws vertellen, en elke dag met Jezus leven. Wij zijn een katholieke beweging met een oecumenische opdracht. Kisi.nl project: God’s […]

Zondagavonden I Bisdom Rotterdam

Zondagavonden in Zuid-Holland Op meerdere locaties in het bisdom Rotterdam, dat globaal de provincie Zuid-Holland omvat, zijn nieuwe vieringen ontstaan op de zondagavond. In Delft, Leiden, Den Haag en Rotterdam. Engelstalig, jong internationaal publiek en hechten aan klassieke eucharistievieringen.BisdomRotterdam.nl project: Zondagavonden in Zuid-Holland | Bisdom Rotterdam BisdomRotterdam.nl

Parochievernieuwing I Deventer

Parochievernieuwing 2025 De Heilige Lebuinus parochie bestaat officieel sinds januari 2010. Sinds juli 2015 wordt ze gevormd door vijf geloofscentra: Nicolaas Schalkhaar, Broederen, Nicolaas Lettele, Willibrord, Geloofscentrum Engelbert. Daarnaast heeft de parochie het Titus Brandsma Huis. HeiligeLebuinus.nl project: Parochievernieuwing 2025 | Parochie Heilige Lebuinus HeiligeLebuinus.nl

Voedselbos I Megen

Voedselbos in de Kloostertuin Wij zijn zusters van de Orde van de H. Clara van Assisi. In het voetspoor van Clara en Franciscus van Assisi proberen wij als gemeenschap in eenvoud en toewijding het Evangelie te leven in onze tijd. ClarissenMegen.nl project: Voedselbos in de Kloostertuin | Zusters Clarissen Megen ClarissenMegen.nl

Tradities I Huissen

Tradities leven en doorgeven Centrum voor bezinning, bezieling en beweging voor mensen en organisaties. Vrijplaats voor groepen en individuen om te ontmoeten, te vieren en verwonderd te raken. Open huis voor jongeren en kwetsbare doelgroepen om te verstillen en inspiratie op te doen. KloosterHuissen.nl project: Tradities leven en doorgeven | Dominicanenklooster Huissen KloosterHuissen.nl

Pelgrimsroute Over-Betuwe

Pelgrimsroute Over-Betuwe Met de Pelgrimsroute Wegen met Zegen willen wij mensen uitdagen om al wandelend stil te staan bij hun levensweg. Het wordt een route van bezinning door een prachtig rivierenlandschap met een rijke natuur en een eeuwenoude historie. En een mogelijkheid om de wind door je gedachten te laten waaien, om aandacht voor je omgeving te […]

Titus zoekt I Wageningen

Titus zoekt Titus Zoekt is op zoek naar nieuwe mensen om samen praten over de betekenis van het leven en het christelijke geloof.Tituszoekt.nl project: Titus Zoekt | Parochie Zalige Titus Brandsma Tituszoekt.nl

Ontmoetingen op de Meent I Dorothy gemeenschap

Ontmoetingen op de Meent Wij halen veel inspiratie uit de Catholic Worker beweging en voelen ons hiermee verbonden. Het zijn zelfstandige gemeenschappen van radicale gelovigen die hulp aan mensen aan de rand van de samenleving combineren met directe actie voor gerechtigheid in de wereld.DorothyGemeenschap.nl project: Ontmoetingen op de Meent | Dorothy gemeenschap DorothyGemeenschap.nl

Karmelitaanse spiritualiteit I Zenderen

Karmelitaanse spiritualiteit De leden van de karmelitaanse lekenbeweging in Twente delen de vreugde en verdieping die zij ervaren in hun spiritualiteit graag met anderen. Wie is hun doelgroep en hoe kunnen ze die het beste bereiken?Meer info. project: Karmelitaanse spiritualiteit | Stichting Karmel Twente, Zenderen http://karmel.nl/karmel-twente/

Parochievernieuwing I Gouda

Parochievernieuwing Een aantal jonge parochianen ziet kansen om nieuwe energie in de parochie te blazen. Geïnspireerd door fr. James Mallon willen zij echt een missionaire parochie zijn, gericht op gastvrijheid, persoonlijke aandacht en spirituele verdieping.Meer info. project: Parochievernieuwing | Parochie Sint Jan de Doper, Gouda http://www.sintjandd.nl/webmagazine/

Jongerenklooster I Deventer

Oefenplekken versterken Jongeren die een tijd in het klooster hebben gewoond delen graag hun ervaringen met anderen buiten het klooster, zodat ook zij iets meekrijgen van de spiritualiteit en rust van het Jongerenklooster. Hoe kunnen deze ‘oefenplekken’ het beste worden versterkt?Meer info. project: Oefenplekken versterken I Jongerenklooster Deventer http://jongerenklooster.nl

Door de kloosterpoort I Zwolle

Door de kloosterpoort Nu het grote kloostercomplex niet meer in eigen beheer is ontstaat er ruimte en noodzaak om met het team te zoeken: voor wie kunnen we vanuit deze bijzondere plek nog meer van betekenis zijn. En hoe geven we dat vorm?Meer info. project: Door de kloosterpoort I Dominicanenklooster Zwolle http://kloosterzwolle.nl

Ontmoeting I Heem, Egmond

Interlevensbeschouwelijke ontmoeting Heem is een groene bezinningsplek waar je de ontmoeting aangaat met verschillende religies en levensbeschouwingen door samen te werken in de tuin en via kunstuitwisseling. Via deze vormen kunnen we op verademende wijze tot waarachtige ontmoetingen komen.Meer info. project: Interlevensbeschouwelijke ontmoeting I Heem, Egmond http://www.heemen.nl

Binnenstebuiten I Nijmegen

Binnenstebuiten I Leerhuis Westerhelling Deze prachtige groene plek van de Maristen in Nijmegen wil van betekenis zijn voor jonge mensen op zoek naar bezinning. In deze zoektocht laat ze zich leiden door de doelgroep zelf. Wat zien zij in Westerhelling?Meer info. project: Binnenstebuiten I Leerhuis Westerhelling Nijmegen http://www.leerhuiswesterhelling.nl

Gemeenschapsopbouw | Amsterdam

Gemeenschapsopbouw rond de kapel Hoe kun je als dienst Geestelijke Verzorging in een ziekenhuis mensen deel laten uitmaken van een gemeenschap? In het OLVG gaan ze gemeenschapsactiviteiten die zo lang niet konden plaatsvinden weer opstarten en uitbreiden.Meer info. project: Gemeenschapsopbouw rond de kapel | OLVG, Amsterdam www.onzelievevrouwekapel.nl

IFES en Focolare | Nieuwkuijk

Gemeenschap van IFES en Focolare Het belangrijkste doel van dit project is oecumenische dialoog. Dit willen we gestalte geven door de vorming van een leefgemeenschap op het terrein van Mariënkroon (nabij Den Bosch), tussen leden van Focolare en IFES, door individuele- en groepsbegeleiding van studenten en het ontwikkelen van een studieprogramma voor verduidelijking en uitwisseling van […]

Groene ontmoetingsruimte I Den Bosch

Groene ontmoetingsruimte In Den Bosch wonen franciscanen van verschillende orden samen in het Stadsklooster, Christus navolgend in de voetsporen van Franciscus en Clara van Assisi. De tuin rondom het klooster wordt een plek voor activiteiten, ontmoeting en bezinning. project: Groene ontmoetingsruimte | Stadsklooster San Damiano, Den Bosch www.stadskloostersandamiano.nl

Missionaire parochie I Tilburg

Praise in de missionaire parochie Aan een Tilburgse winkelstraat staat de St. Dionysus kerk. Wat gebeurt er als op koopavond een praiseband daar speelt en je de deuren van de kerk wagenwijd open zet? En als er in de dienst op zondag praiseliederen worden gezongen? In Tilburg gaan ze het meemaken. project: Praise in de […]

Leefgemeenschap I Amsterdam

Starten van een leefgemeenschap Twee gezinnen die jarenlang in een leefgemeenschap woonden willen op een nieuwe plek vanuit hun geloof samenleven en van betekenis zijn. Samen bidden, eten en gastvrijheid bieden aan mensen die dat nodig hebben. project: Starten van een leefgemeenschap I de grote tafel Amsterdam

Titus Brandsmahuis I Leeuwarden

Titus Brandsmahuis Elke ochtend staat het gastvrijheidsteam van het Titus Brandsmahuis klaar voor wie behoefte heeft aan koffie, een praatje of een luisterend oor. Bezoekers en parochianen zetten hun talenten in om er samen een levendig huis van ontmoeting van te maken. project: Kadeklooster – Stadsklooster Groningen www.sintvitusparochie.nl/heropening-titus-brandsma-huis

Parochie in beeldverhalen I Raalte

Parochie in beeldverhalen, borgen van katholiek geloven in Salland Als parochies samengaan en kerken sluiten betekent dat niet dat het lokale geloofsleven in kleinere dorpen ophoudt te bestaan. Wat willen we nog wel doen samen? Kleinere vieringen, een bezoekgroep, pastoraal werk of geloofsvorming? Vanuit mogelijkheden wordt een toekomstverhaal geschreven, een kunstenaar legt deze wens in […]

Klooster in de Cloud I Online

Klooster in de Cloud Doe mee met de getijdengebeden van Klooster in de Cloud: online via de website of de app. Praat verder over je geloof, doe mee met een online retraite, of kom naar een fysieke bijeenkomst. Hoe kan dit online klooster professionaliseren & meer mensen bereiken?  project: Klooster in de Cloud – Getijdengemeenschap […]