Kerstwens

Erik Borgman schrijft in zijn kerstwens voor alle kerkvernieuwers van de Space for Grace projecten

Kerstwens

De tijd voor Kerstmis, is vanouds een periode van verwachting. Wij hopen op toekomst, op licht. Wij worden uitgenodigd ons open te stellen voor wat komt en ons gegeven zal worden.

Dat valt veel mensen moeilijk. Dat is altijd zo geweest, maar lijkt toe te nemen. In de samenleving lijken steeds minder mensen te vertrouwen dat er voor de problemen waarvoor wij staan, oplossingen gevonden zullen worden. In plaats van zich hoopvol te openen voor wat naar ons toekomt, zouden velen zich liever afsluiten. Angst voor de toekomst lijkt ons te regeren.

“Van angst verlossen we elkaar, vertrouwen geven wij elkaar, toekomst verwachten leren wij aan elkaar.  “

In de kerk is het niet veel anders. Er is vrijwel overal krimp. Dat maakt dat zaken soms moeizaam verlopen of wegvallen. Er is onzekerheid over wat we kunnen doen en wat er eigenlijk aan ons gevraagd wordt.

‘Troost, troost mijn volk’, draagt God de profeet Jesaja op, en via de profeet ook ons. In de kerk zijn wij geroepen het geloof levend te houden dat God onze zorgen deelt en dat er daarom hoop is. Altijd en steeds weer. Telkens opnieuw zal ons toekomst gegeven blijken te worden, hoe lastig het soms ook is om dat te zien. Als we het zien kan het bovendien eng zijn om op de geboden mogelijkheden in te gaan. Het vraagt om kiezen, om loslaten en om hernieuwde toewijding. En het vraagt om lange adem.

Zonder angst keuzes maken, vertrouwen hebben, toekomst verwachten: daartoe kun je niet besluiten. Dat houd je ook niet op je eentje vol. Van angst verlossen wij elkaar, vertrouwen geven wij elkaar, toekomst verwachten leren wij aan elkaar.

Doordat wij doen wat goed is, ons inzetten voor wat van belang is en trouw blijven als het moeilijk wordt. Doordat wij een plek scheppen of in stand houden waar mensen elkaar troosten en elkaar wijzer maken.

Dat proberen jullie te doen en daartoe doen jullie mee met het programma van Space for Grace. Soms met meer en soms met minder succes, zoals dat gaat. Soms met een bescheiden opbrengst, soms met opmerkelijke resultaten. Maar we mogen weten en elkaar troosten: zo bouwen wij Gods kerk op. De kerk van de toekomst. Ook al weten wij niet hoe die kerk van de toekomst eruit zal zien.

“Zo bouwen wij Gods kerk op. De kerk van de toekomst.  “

Net als Jozef in het evangelie is het ons aangezegd: ‘Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zullen Hem de naam Immanuël geven, wat betekent: God met ons.’ De God op wie onze hoop is gefundeerd, komt! Dat vieren wij met Kerstmis.

Als begeleiders van Space for Grace wensen wij jullie toe dat je dat ook werkelijk weet te vieren, te ontvangen en welkom te heten. Ondanks alle twijfel, moeizaamheid en pijn die er ook zijn, te midden van wat afschrikt en ons bedreigt: ‘Heden is u een redder geboren.’ Vandaag en hier, waar wij zijn! Kortom, wij wensen jullie een

ZALIG KERSTMIS
en een
VOORSPOEDIG NIEUW JAAR
met veel Space for Grace
want het is de genade die ons doet leven.

Mede namens alle teamleden van Space for Grace,

Erik Borgman, lekendominicaan.