Op weg naar huis I Utrecht

Op weg naar huis

Op weg naar huis

Dit project is een initiatief vanuit drie organisaties: Instudo, Living Image en Ludens Quarens.

Albert-Jan Boontje (rechts op de foto) en Ruben Zelissen willen samen met enkele medestanders, de verhalen van nieuwe jonge katholieken via social media delen. Zo hopen zij jongeren te bereiken die overwegen om katholiek te worden.


project: Op weg naar huis – Utrecht

Instudo / Living Image / Ludens Quaerens