Naar buiten keren I Zuidoost Twente

Naar buiten keren

Naar buiten keren !

Drie parochies uit Zuidoost Twente: St. Franciscus van Assisië, St. Jacobus de Meerdere en Maria Vlucht, werken in dit project samen om een aantal activiteiten te organiseren gericht op de jongere generaties.

Dit projectteam gaat aan de slag met kleutervieringen, een toneelgroep voor jongeren in Losser, catechese voor studenten in Enschede en een Gospel dag voor jongerenkoren.


project: Naar buiten keren!

parochie Maria Vlucht R.K. Enschede en parochie Sint Franciscus van Assisië