God’s singing kids I Helmond

God’s singing kids


God’s singing kids

KISI is een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen, die op weg is met liederen en musicals tot eer van God. We willen God ontdekken, talenten ontwikkelen, samen beleven, het Goede Nieuws vertellen, en elke dag met Jezus leven. Wij zijn een katholieke beweging met een oecumenische opdracht. Kisi.nl


project: God’s singing kids | Kisi Kids

Kisi.nl