Chemin Neuf I Oosterhout

Chemin Neuf


Chemin Neuf

De Gemeenschap Chemin Neuf is een katholieke gemeenschap met een œcumenische roeping. Echtparen, gezinnen, en toegewijde broeders en zusters hebben gekozen voor het avontuur van het gemeenschapsleven, in navolging van de arme en nederige Christus, om zich in dienst te stellen van de Kerk en de wereld. CheminNeuf.nl


project: Chemin Neuf I Oosterhout

CheminNeuf.nl