Genieten van Filipijnse gastvrijheid

Zaterdag 25 mei kwamen enthousiaste katholieken samen in Rotterdam voor de publieksdag van Space for Grace. De dag stond in het teken van veelkleurige kerkvernieuwing, verdieping en informatie over het nieuwe projectjaar.

Genieten van Filipijnse gastvrijheid

Verslag Publieksdag Space for Grace – 25 Mei 2024, Rotterdam 

Zaterdag 25 mei kwamen enthousiaste katholieken samen in Rotterdam voor de publieksdag van Space for Grace. De Filipijnse gemeenschap zorgde voor een gastvrij onthaal en omlijstte de dag met muziek, gebed, dans en heerlijk eten. De dag stond in het teken van veelkleurige kerkvernieuwing, verdieping en informatie over het nieuwe projectjaar.

Blijf elkaar waarderen 

De ochtend begon met een inspirerende lezing van bisschop Van den Hende, die benadrukte dat we elkaar moeten blijven zoeken, zien en waarderen. Zijn boodschap was duidelijk: als kerk moeten we zuinig zijn op de onderlinge verbindingen en ze in stand houden in alle verscheidenheid die er is.  
Vervolgens bracht Erik Borgman de deelnemers met elkaar in groepen in gesprek rond de vraag: Waar heb ik de verscheidenheid in de kerk ervaren en wat heb ik daarvan geleerd?  

Creativiteit en veelzijdigheid 

Na een smakelijke Filipijnse lunch openden vier kleine meisjes het middagprogramma met een enthousiaste dans. 

De middag stond in het teken van de grote diversiteit aan projecten die de afgelopen vijf  jaar ondersteund zijn door Space for Grace. Het zijn stuk voor stuk projecten van parochies,  lokale gemeenschappen of initiatieven die nieuw elan en vernieuwing willen brengen op de plek waar ze samen kerk-zijn.  

Dat werd zichtbaar in vier korte films, afgewisseld met vertegenwoordigers van projecten vanuit het bisdom Rotterdam die de afgelopen jaren hebben meegedaan met Space for Grace. Deze projecten, variërend van lokale gemeenschapsinitiatieven tot vernieuwende spirituele programma’s, tonen de veelzijdigheid en creativiteit waarmee katholieken aan de basis aan de vernieuwing van de kerk werken.  

Afstappastoraat  

Zo vertelden Bertijn Prins en Tiny van Westerop over het ‘afstappastoraat’ van Palliam. Dit is een initiatief van de parochie Sint Maarten in Warmond, Sassenheim, Voorhout, Noordwijkerhout en Noordwijk. Vanuit dit ‘netwerk van zingeving’ fietsen zij onder andere door de verschillende plaatsen van de parochie  en stappen her en der af om mensen daadwerkelijk te ontmoeten. Zo ga je als kerk naar de mensen toe en kun je elkaar heel nabij zijn. Lees meer over dit project>>

Nieuwe leiders 

Grace Cabactulan van de Filipijnse gemeenschap Rotterdam vertelde hoe zij heel gericht in dit jaar dat zij ondersteund worden door Space for Grace, hun vrijwilligerskader willen versterken. Deze levendige gemeenschap traint en coacht een nieuwe generatie tot nieuwe leiders van de gemeenschap. Daarnaast zijn ze met een nieuw koor begonnen om met een missionaire gedrevenheid de vieringen te begeleiden. Tijdens de publieksdag hebben zij laten zien en horen dat zijn daarmee al een geestdriftig begin hebben gemaakt. Lees hier meer over dit project>>

Charismatisch in Rotterdam 

Janneke van Zelst en diaken Ed Doe van de Federatie Rotterdam Rechter Maasoever vertelden hoe zij het afgelopen jaar met een klein team op zoek zijn gegaan naar nieuwe vitaliteit in de Rotterdamse parochies. Over de grenzen van diverse parochielocaties hebben zij mensen bij elkaar gebracht om met nieuwe energie initiatieven op te zetten. Dat heeft onder andere geleid tot een drukbezochte landelijke ontmoetingsdag op tweede Pinksterdag van CHARIS, het netwerk van katholieke charismatische initiatieven in citykerk Het Steiger. Lees hier meer over deze dag>>

Projectaanvraag Space for Grace nieuwe stijl 

Suzan Doodeman en Johannes van de Akker zijn de begeleiders van de jaartrajecten van Space for Grace. Zij presenteerden de ideeën over een andere aanpak van het inschrijftraject voor nieuwe projecten. In de kern komt het erop neer dat katholieken die ideeën hebben om op de plek waar zij kerken en vieren iets nieuws op te zetten, zich kunnen aanmelden voor een startweekend dat begin 2025 zal plaatsvinden. De plannen kunnen tijdens deze startdagen verder groeien en ontwikkelen totdat er een definitief projectplan ontstaat. Zo krijgen ook kleine zaadjes de kans om uit te groeien tot een kansrijk project. Tijdens de publieksmiddag oefenden de deelnemers met deze nieuwe aanpak waardoor meteen de vruchtbare werking daarvan zichtbaar werd. 

Binnenkort volgt nadere informatie over deze nieuwe aanmeldprocedure. 

De publieksdag werd afgesloten met een korte zang- en gebedsviering onder leiding van Pater Gilbert Razon, S.V.D.

2024-05-25 Space for Grace_BisdomRotterdam (1)
2024-05-25 Space for Grace_BisdomRotterdam (2)
2024-05-25 Space for Grace_BisdomRotterdam (3)
2024-05-25 Space for Grace_BisdomRotterdam (4)
2024-05-25 Space for Grace_BisdomRotterdam (6)
2024-05-25 Space for Grace_BisdomRotterdam (8)
2024-05-25 Space for Grace_BisdomRotterdam (9)
2024-05-25 Space for Grace_BisdomRotterdam (18)
2024-05-25 Space for Grace_BisdomRotterdam (16)
2024-05-25 Space for Grace_BisdomRotterdam (15)
2024-05-25 Space for Grace_BisdomRotterdam (19)
2024-05-25 Space for Grace_BisdomRotterdam (14)
2024-05-25 Space for Grace_BisdomRotterdam (20)
2024-05-25 Space for Grace_BisdomRotterdam (17)
20240525_151033
20240525_151043
20240525_150959
20240525_150950
20240525_150917
20240525_150819
2024-05-25 Space for Grace_BisdomRotterdam (13)
2024-05-25 Space for Grace_BisdomRotterdam (12)
2024-05-25 Space for Grace_BisdomRotterdam (11)
IMG-20240525-WA0006
IMG-20240525-WA0012
PlayPause
previous arrow
next arrow

© foto’s gemaakt door Bisdom Rotterdam en deelnemers

Katholiek Nieuwsblad  

Lees hier de reportage die Luuk van der Einden maakte voor het Katholiek Nieuwsblad.  

Bisdom Rotterdam 

Lees hier het verslag dat het bisdom Rotterdam maakte. 

Projecten

Bekijk hier de films van de verschillende projecten.