Verdiepingstraject

Verdiepingstraject

Veel katholieke geloofsgemeenschappen zoeken naar nieuwe wegen om hun geloof inhoud te geven, uitdrukkingen te vinden voor spiritualiteit en gemeenschap op te bouwen. Space for Grace begeleidt en ondersteunt concrete projecten bij de uitvoering hiervan.

In het eerste jaartraject ligt het accent op praktische en organisatorische vragen. Het vervolgprogramma van Space for Grace graaft dieper en gaat op zoek naar het geloofsverhaal van de diverse projecten.

Vergroot de ruimte van uw tent

Door de mensen van de diverse projecten bij elkaar te brengen en naar elkaars geloofsverhaal te luisteren kan er een bezielende gemeenschap ontstaan, die haar plaats vindt in de tent waarover Jesaja spreekt. Deze tent is het symbool van het wereldwijde synodale proces dat deze jaren gaande is in de rooms-katholieke kerk.

Jesaja zegt:
Vergroot de ruimte van uw tent,
de wanden van uw woning moeten wijd zijn opgezet.
Wees er niet zuinig mee; verleng uw scheerlijnen,
sla uw tentpinnen stevig vast (Jesaja 54,2).

Programma aanbod

 • Studiedagen om verdieping en versterking te geven aan initiatieven en projecten rond kerkvernieuwing.
  De thema’s voor 2023 – 2024 zijn:

  -> God – over de gelovige en spirituele dimensie van de projecten.
  Op 15 november 2023 sprak mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch over dit thema tijdens de Verdiepingsbijeenkomst in Den Bosch.

  -> Openstellen en verbinden – hoe leg je met je project de verbinding tussen kerk en samenleving?
  Woensdagmiddag 17 april 2024 sprak mgr. van den Hout, bisschop van Groningen – Leeuwarden hierover tijdens de verdiepingsbijeenkomst in Assen. De titel van de lezing luidde: ‘De deugd van authenticiteit of authenticiteit syndroom?’ Hoe kunnen de tekenen van de tijd goed verstaan wat zich afspeelt in de samenleving en welke rol van de katholieke kerk hierin speken?

  -> Gelijkwaardigheid en delen – over samenwerken binnen rooms-katholiek Nederland
  Zaterdag 25 mei 2024 verzorgt mgr. van den Hende een lezing rondom het thema ‘Veelkleurig geloven’ tijdens de publieksdag van Space for Grace. Die dag zijn we te gast bij de Filipijnse geloofsgemeenschap in Rotterdam Zuid. Klik hier voor alle informatie.
 • Geloofscommunicatie versterken
  Communicatie is essentieel voor de zichtbaarheid en om de samenhang van kerkvernieuwende projecten te vergroten. Door middel van begeleide geloofsgesprekken krijgen de projecten woorden en verhalen om te delen met elkaar en anderen.
 • Wekelijkse column van theoloog Erik Borgman.
  In de wekelijkse column Tekenen in de tijd kijkt theoloog en lekendominicaan Erik Borgman naar een thema dat aansluit bij wat er gaande is in de wereld en de kerk, maar dan wel vanuit een gelovig of dominicaans perspectief.

Contactpersonen

Hermen van Dorp en Erik Borgman verzorgen vanuit het Huis van Dominicus in Utrecht het programma-aanbod. Laetitia van der Lans van De Zalige Zalm, verzorgt de communicatie van Space for Grace en richt zicht op het verwoorden van het geloofsverhaal van de projecten.

Verdiepingsbijeenkomst 9 juni 2023 in Montfoort

Vrijdag 9 juni 2023 vond in Montfoort de tweede landelijke Space for Grace bijeenkomst plaats. Hierbij waren vertegenwoordigers van projecten van alle voorgaande lichtingen van het programma en belangstellenden die wilden kennismaken met Space for Grace. Onder de beschutting van de tent van project Ontmoeten Raakt luisterden de deelnemers naar elkaar en naar diverse sprekers.

Het ochtendprogramma draaide om de vraag wat nu wel en niet de missie is van de kerk. Hierbij legde Erik Borgman in zijn lezing de verbinding tussen het synodale proces dat gaande is in de rooms-katholieke kerk en de kerkvernieuwende initiatieven rond Space for Grace. De strekking van zijn lezing verwoordde Erik Borgman in een van zijn columns.

De foto’s van de deze landelijke dag geven een goed sfeerbeeld van hoop en vernieuwing.