Bijeenkomst kerk & samenleving

Woensdagmiddag 17 april spreekt mgr. Van den Hout in Assen in het kader van de verdiepingsbijeenkomst van Space for Grace.

Verdiepingsbijeenkomst: ‘Verbinding tussen kerk en samenleving’

Woensdagmiddag 17 april organiseert Space for Grace in Assen een bijeenkomst van het verdiepende vervolgtraject voor Space for Graceprojecten. De verdiepingsbijeenkomst is speciaal voor (oud-) deelnemers aan Space for Grace, maar andere kerkvernieuwers en belangstellenden zijn ook van harte welkom.

Het thema van deze middag is: ‘Verbinding tussen kerk en samenleving’. Mgr. Van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, waar Assen onder valt, zal na de eucharistieviering en de lunch spreken over ‘De deugd van authenticiteit’. De bisschop zal ingaan op de vraag hoe we als katholieke kerk een rol kunnen spelen in de samenleving als het gaat om maatschappelijke ontwikkelingen. Wat betekent ontvankelijkheid als het gaat om de toekomst van de synodale en missionaire kerk? En hoe gaan we als gelovigen om met thema’s als zelfbeschikking en authenticiteit?

Pastor Liesbeth Minnema van de Sint Vitusparochie uit Leeuwarden en omstreken zal vervolgens vertellen hoe zij vanuit het Titus Brandsmahuis de verbinding leggen tussen kerk en samenleving. Het Titus Brandsmahuis was een van de deelnemers van Space for Grace in 2022.

Aansluitend zal Erik Borgman het onderlinge gesprek leiden tussen alle deelnemers rond de vraag: hoe kun je door authentiek over je geloof te spreken een brug slaan tussen kerk en samenleving.

Programma

12.30    Eucharistieviering in de Kerk Maria ten hemelopening

13.15    Lunch in het nabijgelegen Parochiehuis

14.00    Inleiding door mgr. Van den Hout | Verbinding tussen kerk en samenleving

14.30    Pastor Liesbeth Minnema | Titus Brandsmahuis – brengt verbinding in de praktijk

14.45    Erik Borgman | Gesprek in groepen over het thema

15.30    Ophalen van de opbrengst van de gesprekken

16.15    Afronding programma

16.30    Afsluiting

Verdere informatie

• Aanmelden voor deze dag kan tot 12 april via: hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl

• Voor dieetwensen lunch en voor andere vragen, bel/app Hermen van Dorp: 06 – 122 406 00.

Datum:       woensdag 17 april 2024

Tijd:             12.30 – 16.30 uur

Locaties:     Kerk Maria ten Hemelopening/Parochiehuis,

                     Dr. Nassaulaan 3b/c, 9401 HJ Assen 

Organisatie: Laetitia van der Lans, Erik Borgman en Hermen van Dorp