Bijeenkomst kerk & samenleving

Woensdagmiddag 17 april sprak mgr. Van den Hout in Assen in het kader van de verdiepingsbijeenkomst van Space for Grace. Bekijk de foto’s.

Geslaagde verdiepingsbijeenkomst: ‘Verbinding tussen kerk en samenleving’

Woensdagmiddag 17 april organiseerde Space for Grace in Assen een bijeenkomst van het verdiepende vervolgtraject voor Space for Graceprojecten. De verdiepingsbijeenkomst was speciaal voor (oud-) deelnemers aan Space for Grace, maar andere kerkvernieuwers en belangstellenden waren ook van harte welkom. Foto’s van deze bijeenkomst vind je onder aan deze pagina.

Het thema van deze middag luidde: ‘Verbinding tussen kerk en samenleving’. Mgr. Van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, waar Assen onder valt, sprak na de eucharistieviering en de lunch over ‘De deugd van authenticiteit’. De bisschop ging in op de vraag hoe we als katholieke kerk een rol kunnen spelen in de samenleving als het gaat om maatschappelijke ontwikkelingen. Wat betekent ontvankelijkheid als het gaat om de toekomst van de synodale en missionaire kerk? En hoe gaan we als gelovigen om met thema’s als zelfbeschikking en authenticiteit?

Pastor Liesbeth Minnema van de Sint Vitusparochie uit Leeuwarden en omstreken vertelde vervolgens hoe zij vanuit het Titus Brandsmahuis de verbinding leggen tussen kerk en samenleving. Het Titus Brandsmahuis was een van de deelnemers van Space for Grace in 2022.

Na de lezingen van bisschop Ron van der Hout en pastor Lysbeth Minnema, leidde Erik Borgman het onderlinge gesprek.
Hij verbond de thema’s van de lezing van de bisschop (zelfbeschikking en authenticiteit) met de praktijk. Deelnemers werden uitgenodigd om na te denken over momenten waarop ze ontdekten hoe bevrijdend het is om niet autonoom en/of niet authentiek te hoeven zijn. Het gesprek verliep synodaal: in stilte gedachtes vormen, noteren, uitwisselen, en opnieuw stilte. De vraag “Gelukkig beschikken we niet over onszelf / zijn we niet autonoom, want…” leverde mooie antwoorden op:

 • dan blijf je verbonden,
 • we zijn kinderen van God,
 • zorgt voor ontmoetingen,
 • zo zijn we de handen en voeten van het evangelie
 • daardoor kunnen we luisteren,
 • alleen samen zijn we authentiek en autonoom,
 • alleen dan komen we bij de Boodschap,
 • dat zou mij als mens overvragen,
 • het geeft grenzen,
 • het biedt/schept ruimte voor ontmoeting,
 • eigen wetten zorgen voor heilloze onafhankelijkheid,
 • het biedt ruimte voor medemenselijkheid,
 • waar zouden we zijn zonder de (A/a)nder?

Tot slot werd samen nagedacht over de vraag hoe deze opbrengst van inzichten als boodschap in de wereld gebracht kan worden door en vanuit de projecten waaraan ieder verbonden is.

De volgende verdiepingsbijeenkomst is op zaterdag 25 mei in Rotterdam met een lezing door mgr. Van den Hende.

Organisatie: Laetitia van der Lans, Erik Borgman en Hermen van Dorp                                  

1
2
3
4
5
7
6
previous arrow
next arrow