Gemeenschapsopbouw | Amsterdam

Gemeenschapsopbouw
rond de kapel


Gemeenschapsopbouw rond de kapel

Hoe kun je als dienst Geestelijke Verzorging in een ziekenhuis mensen deel laten uitmaken van een gemeenschap? In het OLVG gaan ze gemeenschapsactiviteiten die zo lang niet konden plaatsvinden weer opstarten en uitbreiden.
Meer info.


project: Gemeenschapsopbouw rond de kapel | OLVG, Amsterdam

www.onzelievevrouwekapel.nl