Missionaire parochie I Tilburg

Missionaire parochie


Praise in de missionaire parochie

Aan een Tilburgse winkelstraat staat de St. Dionysus kerk. Wat gebeurt er als op koopavond een praiseband daar speelt en je de deuren van de kerk wagenwijd open zet? En als er in de dienst op zondag praiseliederen worden gezongen? In Tilburg gaan ze het meemaken.


project: Praise in de missionaire parochie | Parochie de Goede Herder, Tilburg