Karmelitaanse spiritualiteit I Zenderen

Karmelitaanse spiritualiteit De leden van de karmelitaanse lekenbeweging in Twente delen de vreugde en verdieping die zij ervaren in hun spiritualiteit graag met anderen. Wie is hun doelgroep en hoe kunnen ze die het beste bereiken?Meer info. project: Karmelitaanse spiritualiteit | Stichting Karmel Twente, Zenderen www.karmeltwente.nl

Parochievernieuwing I Gouda

Parochievernieuwing Een aantal jonge parochianen ziet kansen om nieuwe energie in de parochie te blazen. Geïnspireerd door fr. James Mallon willen zij echt een missionaire parochie zijn, gericht op gastvrijheid, persoonlijke aandacht en spirituele verdieping.Meer info. project: Parochievernieuwing | Parochie Sint Jan de Doper, Gouda http://www.sintjandd.nl/webmagazine/

Jongerenklooster I Deventer

Oefenplekken versterken Jongeren die een tijd in het klooster hebben gewoond delen graag hun ervaringen met anderen buiten het klooster, zodat ook zij iets meekrijgen van de spiritualiteit en rust van het Jongerenklooster. Hoe kunnen deze ‘oefenplekken’ het beste worden versterkt?Meer info. project: Oefenplekken versterken I Jongerenklooster Deventer http://jongerenklooster.nl

Door de kloosterpoort I Zwolle

Door de kloosterpoort Nu het grote kloostercomplex niet meer in eigen beheer is ontstaat er ruimte en noodzaak om met het team te zoeken: voor wie kunnen we vanuit deze bijzondere plek nog meer van betekenis zijn. En hoe geven we dat vorm?Meer info. project: Door de kloosterpoort I Dominicanenklooster Zwolle http://kloosterzwolle.nl

Ontmoeting I Heem, Egmond

Interlevensbeschouwelijke ontmoeting Heem is een groene bezinningsplek waar je de ontmoeting aangaat met verschillende religies en levensbeschouwingen door samen te werken in de tuin en via kunstuitwisseling. Via deze vormen kunnen we op verademende wijze tot waarachtige ontmoetingen komen.Meer info. project: Interlevensbeschouwelijke ontmoeting I Heem, Egmond http://www.heemen.nl

Binnenstebuiten I Nijmegen

Binnenstebuiten I Leerhuis Westerhelling Deze prachtige groene plek van de Maristen in Nijmegen wil van betekenis zijn voor jonge mensen op zoek naar bezinning. In deze zoektocht laat ze zich leiden door de doelgroep zelf. Wat zien zij in Westerhelling?Meer info. project: Binnenstebuiten I Leerhuis Westerhelling Nijmegen http://www.leerhuiswesterhelling.nl

Gemeenschapsopbouw | Amsterdam

Gemeenschapsopbouw rond de kapel Hoe kun je als dienst Geestelijke Verzorging in een ziekenhuis mensen deel laten uitmaken van een gemeenschap? In het OLVG gaan ze gemeenschapsactiviteiten die zo lang niet konden plaatsvinden weer opstarten en uitbreiden.Meer info. project: Gemeenschapsopbouw rond de kapel | OLVG, Amsterdam www.onzelievevrouwekapel.nl

IFES en Focolare | Nieuwkuijk

Gemeenschap van IFES en Focolare Het belangrijkste doel van dit project is oecumenische dialoog. Dit willen we gestalte geven door de vorming van een leefgemeenschap op het terrein van Mariënkroon (nabij Den Bosch), tussen leden van Focolare en IFES, door individuele- en groepsbegeleiding van studenten en het ontwikkelen van een studieprogramma voor verduidelijking en uitwisseling van […]

Groene ontmoetingsruimte I Den Bosch

Groene ontmoetingsruimte In Den Bosch wonen franciscanen van verschillende orden samen in het Stadsklooster, Christus navolgend in de voetsporen van Franciscus en Clara van Assisi. De tuin rondom het klooster wordt een plek voor activiteiten, ontmoeting en bezinning. project: Groene ontmoetingsruimte | Stadsklooster San Damiano, Den Bosch www.stadskloostersandamiano.nl

Missionaire parochie I Tilburg

Praise in de missionaire parochie Aan een Tilburgse winkelstraat staat de St. Dionysus kerk. Wat gebeurt er als op koopavond een praiseband daar speelt en je de deuren van de kerk wagenwijd open zet? En als er in de dienst op zondag praiseliederen worden gezongen? In Tilburg gaan ze het meemaken. project: Praise in de […]

Leefgemeenschap I Amsterdam

Starten van een leefgemeenschap Twee gezinnen die jarenlang in een leefgemeenschap woonden willen op een nieuwe plek vanuit hun geloof samenleven en van betekenis zijn. Samen bidden, eten en gastvrijheid bieden aan mensen die dat nodig hebben. project: Starten van een leefgemeenschap I de grote tafel Amsterdam

Titus Brandsmahuis I Leeuwarden

Titus Brandsmahuis Elke ochtend staat het gastvrijheidsteam van het Titus Brandsmahuis klaar voor wie behoefte heeft aan koffie, een praatje of een luisterend oor. Bezoekers en parochianen zetten hun talenten in om er samen een levendig huis van ontmoeting van te maken. project: Titus Brandsmahuis – St. Vitus parochie Leeuwarden www.sintvitusparochie.nl/heropening-titus-brandsma-huis