Stadsklooster I Nijmegen

Stadsklooster Mariken Het Stadsklooster Mariken is een gezamenlijke expeditie van kerkelijke en maatschappelijke initiatieven op het gebied van spiritualiteit en zingeving. Gelovige, niet gelovige en anders-gelovige mensen zoeken daarin naar een overstijgend perspectief. Stadsklooster Mariken is voortgekomen uit het Augustijns Centrum de Boskapel.StadskloosterMariken.nl project: Stadsklooster Mariken in Nijmegen StadskloosterMariken.nl

Chemin Neuf I Oosterhout

Chemin Neuf De Gemeenschap Chemin Neuf is een katholieke gemeenschap met een œcumenische roeping. Echtparen, gezinnen, en toegewijde broeders en zusters hebben gekozen voor het avontuur van het gemeenschapsleven, in navolging van de arme en nederige Christus, om zich in dienst te stellen van de Kerk en de wereld. CheminNeuf.nl project: Chemin Neuf I Oosterhout […]

Huis van Dominicus I Utrecht

Huis van Dominicus In de Dominicus in Oog in Al zoeken we naar manieren om een plaats van geloof en bezieling voor de toekomst vorm te geven. Dat doen we onder de naam Huis van Dominicus, gedragen door de Dominicaanse traditie en in samenwerking met Dominicaanse plaatsen van studie en bezinning elders. HuisvanDominicus.nl project: Huis […]

Stiltecentrum I Utrecht

Stiltecentrum Het oecumenische Stiltecentrum, gesteund door Utrechtse kerken, is een plek van stilte, bezinning, inspiratie en ontmoeting te midden van de etalages, het koopgeweld en de reclameborden. Stiltecentrum.nl project: Stiltecentrum I Utrecht Stiltecentrum.nl

The Missionary School I Heiloo

The Missionary School The Missionary school is een traject met twee jaar van vorming en missie, voor jongeren vanaf 18 jaar uit het bisdom Haarlem-Amsterdam, die willen groeien in geloof en handvatten willen krijgen om ook daadwerkelijk iets te kunnen betekenen in de kerk. TheMissionairySchool.nl project: The Missionary School I Heiloo TheMissionairySchool.nl

De Huijberg I Huijbergen

De Huijberg Een leefgemeenschap van voorlopig drie personen die, in de geest van aardeliefde, gastvrijheid oefent en regelmatig een midweek of weekend gasten laat mee leven. Met dank aan de gastvrijheid van de Broeders van Huijbergen. DeHuijberg.nl project: De Huijberg in Huijbergen DeHuijberg.nl

Nieuw Sion I Diepenveen

Nieuw Sion Nieuw Sion is een plek waar mensen dichter bij God, bij zichzelf, bij de medemens en de natuur kunnen komen door gebed en contemplatie, stilte en eenvoud, handenarbeid en gastvrijheid. Dit alles vanuit het christelijke, monastieke ideaal.NieuwSion.nl project: Nieuw Sion I Diepenveen NieuwSion.nl

Parochiemonitor I Bisdom Groningen Leeuwarden

Parochiemonitor benoemt de tekenen van deze tijd De parochiemonitor is een instrument om de actuele stand van zaken van een parochie in beeld te brengen. Dit vormt de basis voor een nieuwe visie van de parochie in een veranderende maatschappij. De parochiemonitor maakt als het ware een foto van de eigen geloofsgemeenschap en bepaalt de […]